Naziv
Mislim, dakle gdje sam: književni (kon)tekst 1971.-2010.
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
170286
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
a) upoznati hrvatsku književnost, kulturu, umjetničke prakse i društveni kontekst u razdoblju 1971–2010. b) usvojiti poetički opis razdoblja c) pročitati i interpretirati ključne pjesničke, prozne i dramske tekstove d) uočiti odnose književnosti tematiziranoga razdoblja s prethodećom književnošću e) uočiti oblike i načine upisivanja konteksta u tekst
Sadržaj
 1. Sedamdesete: Hrvatsko proljeće, kultura i popularna kultura
 2. Sedamdesete: Tri koncepta pjesništva – gramatološki obrat, semantički konkretizam, poetska dosjetka
 3. Sedamdesete: Proza: Jesu li borhesovci čitali Borgesa?
 4. Osamdesete: Od Partije bez teksta do strasti razlike
 5. Osamdesete: Pjesništvo reinterpretacije iskustava (semantika sintagme svijet kao tekst)
 6. Osamdesete: Proza – od 29 redaka do kronisterije
 7. Devedesete: Lakše ih je voljeti iz daljine
 8. Devedesete: Pisanje povijesti ispočetka (rat, nezavisnost, biljezi vremena)
 9. Devedesete: Književnost svjedočenja (ratno pismo)
 10. Devedesete: Minimalistički fin de siècle (kratka priča)
 11. Nulte: u svijetu: terorizam, mediokracija, recesija
 12. Nulte u Hrvatskoj: između euforije i depresije
 13. Nulte: Stvarnosnost proze i poezije u nultima
 14. Nulte: Književnost, medijska svijest i reklamni diskurz
 15. Zaključne napomene

Ishodi učenja
 1. usvajanje interpretativnih strategija koje će studentu omogućiti kompleksan kritički govor o književnom tekstu i tekstu kulture
 2. uočavanje i analiza jezičnih, stilskih i poetičkih značajki tekstova suvremene hrvatske književnosti
 3. razumijevanje i relevantno korištenje hermeneutičkog metajezika
 4. uspostavljanje veze između kulturnog, društvenog i umjetničkog konteksta s jedne i književnog teksta s druge strane
 5. uočavanje važnosti odnosa između književnosti i popularne kulture u tematiziranome razdoblju
Metode podučavanja
- predavanja - seminarske rasprave - prezentacije - stilske vježbe
Metode ocjenjivanja
Ocjena će uzeti u obzir - sudjelovanje u seminarskim raspravama - samostalno izlaganje studenta o odabranoj temi - pisani seminarski rad - "čitateljski nagovor" - redovitost pohađanja nastave

Obavezna literatura
 1. Bagić, Krešimir. 2016. Uvod u suvremenu hrvatsku književnost. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Milanja, Cvjetko. 2014. Pitanjaška ideja književnosti. Zagreb: AltaGAMA.
 3. Rafolt, Leo. 2007. Odbrojavanje: antologija suvremene hrvatske drame. Zagreb: ZSS.
 4. Ryznar, Anera. 2017. Suvremeni roman u raljama života. Zagreb: Disput.
 5. Vuković, Tvrtko. 2005. Svi kvorumaši znaju da nisu kvorumaši – aporije reprezentacije u kvorumaškome pjesništvu. Zagreb: Disput.
Dopunska literatura
 1. Baker [Bejker], Catherine. 2011. Zvuci granice. Popularna muzika, rat i nacionalizam u Hrvatskoj posle 1991. Prev. I Cvijanović i A. Bešić. Beograd: XX vek.
 2. Čale Feldman, Lada. 2009. Humor, ironija, parodija i travestija u hrvatskoj drami sedamdesetih. Povijest hrvatskoga jezika/ Književne prakse sedamdesetih. Zbornik radova 38. seminara Zagrebačke slavističke škole. (ur. K. Mićanović). Str. 173–185. Zagreb : Zagrebačka slavistička škola.
 3. Duda, Dean. 2010. Hrvatski književni bajkomat. Zagreb: Disput.
 4. Duda, Igor. 2010. Pronađeno blagostanje. Svakodnevni život i potrošačka kultura 1970–ih i 1980–ih. Zagreb: Srednja Europa.
 5. Kolanović, Maša. 2011. Udarnik! Buntovnik? Potrošač... Zagreb: Ljevak.
 6. Mićanović, Miroslav. 2006. Utjeha kaosa: antologija suvremenog hrvatskog pjesništva. Zagreb: ZSS.
 7. Perasović, Benjamin. 2001. Urbana plemena. Sociologija subkultura u Hrvatskoj. Zagreb: HSN.
 8. Ponoš, Tihomir. 2007. Na rubu revolucije – studenti ’71. Zagreb: Profil.
 9. Tatarin Milovan. 2010. Kamo su bježali hrvatski prozaici 1970–ih?. Povijest hrvatskoga jezika/ Književne prakse sedamdesetih. Zbornik radova 38. seminara Zagrebačke slavističke škole. Str. 149–159. Zagreb : ZSS.
 10. Zlatar Violić, Andrea. 2006. Pretvorbe ženskog glasa u suvremenoj hrvatskoj prozi. Sarajevske sveske 13: 97–128.
 11. 2010. Bijela knjiga Stipe Šuvara. Originalni dokument Centra CK SKH za informiranje i propagandu od 21. ožujka 1984. Zagreb: Edicija Večernji.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar