Naziv
Historijska antropologija staroga svijeta I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
3
Šifra
199006
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  2. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, 8., 10. semestar
Fakultetska ponuda
  • Diplomski studij: Ljetni semestar