Naziv
London u modernoj anglofonoj ženskoj književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
6
Šifra
223528
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Osvijestiti mehanizme koji su doveli do oblikovanja modernizma u različitim kulturama britanskog govornog područja; osvijestiti nužnost rasprave o modernitetu u kolonijalnom, nacionalnom i rodnom kontekstu.
Sadržaj
 1. Osvijestiti mehanizme koji su doveli do oblikovanja modernizma u različitim kulturama engleskog govornog područja; osvijestiti nužnost rasprave o modernitetu u kolonijalnom, nacionalnom i rodnom kontekstu
 2. Prostor i teme modernizma Douglas Mao and Rebecca L. Walkowitz: “The New Modernist Studies”
 3. London kao stjecište putova anglofone modern: naglasak na kolonijalni, nacionalni i rodni kontekst
 4. Inernacionalizam kao suprotnost nacionalističkim i regionalnim karakteristikama kanadske umjetnosti Sara Jeanette Duncan: Cousin Cinderella
 5. Crna djevojka u dominantno bjelačkom Londonu nakon Drugog svjetskog rata, raspad Britanskog Carstva, etnički pokreti Una Marson: Pocomania i London Calling
 6. Modernizam na razmeđi različitih književnih silnica – onih karpiske književnosti, modernizma, ženskog pisma, te postkolonijalizma Jean Rhys: Voyage in the Dark
 7. Politički angažirana modernistička estetika Olive Schreiner: From Man to Man
 8. Socijalističke ideje i australska mladež početkom 20. stoljeća
 9. Kolonijalni modernizam u tzv. “malim” časopisima Katherine Mansfield: “Life of Ma Parker”, “The Garden Party”, “The Daughters of the Late Colonel”
 10. x
 11. x
 12. x
 13. x
 14. x
 15. x

Ishodi učenja
 1. Definiranje i reprodukcija ključnih informacija iz kolegija (prostor i teme modernizma, žensko pismo)
 2. Prepoznavanje, povezivanje i razumijevanje glavnih ideja kolegija (kolonijalno/postkolonijalno/neokolonijalno; većinsko/manjinsko; povijest/pri-povijest; Drugo/drugo; središte/margina; žensko pismo)
 3. Primjena naučenog u novoj situaciji oslanjanjem na glavne ideje i informacije kolegija (samostalni rad na tekstu)
 4. Kritičko prosuđivanje o idejama, uočavanje sličnosti i razlika na temelju rada na književnim tekstovima (europska moderna vs. suvremeni prošireni prostor moderne; kanon vs. manjinski tekst)
 5. Sintetiziranje i povezivanje znanja iz različitih područja (književnost, antropologija, povijest, zemljopis, vizualna umjetnost) i korištenje tako stečenog znanja za stvaranje novih cjelina
Metode podučavanja
Predavanja i seminari
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje

Obavezna literatura
 1. Douglas Mao and Rebecca L. Walkowitz: “The New Modernist Studies”
 2. Sara Jeanette Duncan: Cousin Cinderella
 3. Una Marson: Pocomania i London Calling
 4. Jean Rhys: Woman in the Dark
 5. Olive Schreiner: From Man to Man
 6. Christina Stead: Seven Poor Men of Sydney
 7. Katherine Mansfield: “Life of Ma Parker”, “The Garden Party”, “The Daughters of the Late Colonel”
Dopunska literatura
 1. Anna Snaith: Modernist Voyages: Colonial Women Writers in London, 1890-1945
 2. Peter Brooker and Andrew Thacker: Geographies of Modernism
 3. Elleke Boehmer: Empire, the National and the Postcolonial 1890-1920
 4. Elleke Boehmer: Indian Arrivals 1870-1915: Networks of British Empire
 5. Partha Chatterjee: Nationalist Thought and the Colonial World
 6. Neil Lazarus: Nationalism and Cultural Practice in the Postcolonial World
 7. Anne McClintock: Imperial Leather
 8. Delia Jarrett-Macaulay: The Life of Una Marson, 1905–1960
 9. Carolyn Burdett: Olive Schreiner and the Progress of Feminism
 10. Sylvie Maurel: Jean Rhys
 11. Diana Brydon: Christina Stead
 12. Janet Wilson, Gerri Kimber, Susan Reid (eds): Katherine Mansfield and Literary Modernism

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij