Naziv
Nekropole, grobovi i pogrebni običaji na području antičkog Ilirika
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
3
Šifra
215580
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj kolegija je pružiti uvid u razvoj nekropola, tipove grobova i pogrebne običaje antičkog svijeta s naglaskom na stanje istraživanja antičkih nekropola u Hrvatskoj. Pritom će pažnja biti usmjerena na organizaciju nekropola, smještaj u pejzažu, odnos prema naseljima i prometnicama te analizu grobnog inventara.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Načini sahranjivanja i pogrebni običaji u antici
 3. Smještaj i organizacija antičkih nekropola
 4. Tipovi grobova 1
 5. Tipovi grobova 2
 6. Nadgrobni spomenici – mauzoleji, sarkofazi i stele
 7. Grobni inventar i pogrebna umjetnost
 8. Nekropole grčke kolonije Issa na Visu
 9. Salonitanske nekropole
 10. Ostale antičke nekropole na otocima, u priobalju i unutrašnjosti Dalmacije
 11. Antičke nekropole Istre i sjevernog Jadrana
 12. Antičke nekropole sjeverne Hrvatske
 13. Antičke nekropole Siscije, Murse i Cibala
 14. Locus sepulturae – topografska analiza mjesta ukopa
 15. Tehnologija u službi dokumentiranja antičkih nekropola

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar