Naziv
Povijest Grčke i Rima I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
2
Šifra
199003
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  2. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, 7. semestar
Fakultetska ponuda
  • Diplomski studij: Zimski semestar