Naziv
Modul 1: Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostor Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
126387
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Predmet ima osnovni cilj praćenje likovnih promjena koje su se dogodile na hrvatskim povijesnim prostorima u dugom trajanju, od kasne antike do konca srednjeg vijeka. Naglasak je na geostrateškim kvalitetama teritorija, zbog kojih je uvijek izazivao interes velikih sila. Stoga su se u različitim razdobljima prepletali raznorodni utjecaji koji će se analizirati sa više aspekata, prateći širi europski kontekst promjena, kao i pratiti transformacije kulturnog pejzaža, poglavito jadranskog prostora.
Sadržaj
 1. Transformacija kulturnog pejzaža hrvatskih prostora od kasne antike do konca srednjeg vijeka. Naglasak je na impaktu društvenih i crkvenih elita na likovne fenomene, na političkim okolnostima koje donose nove umjetničke impulse, na tradiciji i inovaciji kroz sva razdoblja, kao i valorizaciji spomeničke baštine u europskom kontekstu.

Ishodi učenja
Metode podučavanja
30P/15S/0V
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. ◾M. Jurković, De Nin à Knin. Aspects du patrimoine architectural croate du 9ème au 11ème siècle. De l’évêché de Nin à la cathédrale de l’évêque croate, Zagreb, 1992.
 2. ◾M. Jurković, L’art dalmate, in: De Mahomet a Charlemagne (eds. E. Carbonell, R. Cassanelli), Citadelles & Mazenod, Paris, 2001., str. 217-235;
 3. Bizantini, Croati, Carolingi, alba e tramonto di regni e imperi (katalog izložbe) (ur. C. Bertelli, G. P. Brogiolo, M. Jurković, I. Matejčić, A. Milošević, C. Stella, Brescia, 2001., Skira Milano 2001., 515 str.;
 4. ◾M. Jurković, J. P. Caillet (ed), Velika Gospa près de Bale (Istrie) vol. I, Zagreb 2007., vol. II, Zagreb 2009.;
 5. ◾M. Jurković, V. Delonga, N. Jakšić, Arhitektura, skulptura i epigrafika karolinškog doba u Hrvatskoj, Katalozi i monografije 11, Split 2001., 108 str.;
 6. ◾M. Jurković, I. Basić, Elites ecclesiastiche e renovatio: tradizioni tardoantiche nell’arte di VIII e IX secolo in Istria, in: Ideologia e cultura artistica tra Adriatico e Mediterraneo orientale (IV-X secolo). Il ruolo dell’autorita ecclesiastica alla luce di nuovi scavi e ricerche, Atti del Convegno internazionale Bologna-Ravenna, 26-29 novembre 2007, Ante Quem Bologna 2009., str. 289-302;
 7. ◾N. Budak, M. Jurković, La politique adriatique des Angevins, in: Les princes angevins du XIIIe au XVe siècle. Un destin européen, (dir. N.-Y. Tonnerre, E. Verry), Actes des journées d’étude, 15-16. juin 2001, Fontevraud, Rennes 2003, pp. 203-218. COLL. Histoire, Presses Universitaires de Rennes;
 8. ◾N. Budak, M. Jurković, Les Anjou et les territoires croates, in: L’Europe des Anjou. Aventure des princes angevins du XIIIe aux XVe siècles, Catalogue d’ Exposition, Fontevrault 2001, str. 204-219;
 9. La renaissance en Croatie, Catalogue d’exposition (ur. A. Erlande-Brandenburg, M. Jurković), Ecouen 8.IV.-12.VII. 2004., Zagreb 2004, 321 str.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 3. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 4. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 11. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 13. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 15. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 16. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 17. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 18. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 19. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
 1. Digitalna lingvistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar