Naziv
Verbotonalna teorija
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS
3
Šifra
225463
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente prediplomskog studija s ključnim pojmovima, povijesnim razvojem, temeljnim principima i oblicima primjene Verbotonalne teorije te povezati temelje i načela Verbotonalne teorije sa suvremenim znanstvenim spoznajama.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje.
 2. Podloga za razvoj verbotonalne (VT) teorije
 3. VT kroz povijest i danas
 4. Potvrda VT teorije u suvremenoj znanosti
 5. Načela VT teorije i načela fonetike
 6. Načela VT teorije i načela fonetike (2)
 7. Primjena VT teorije: pregled metoda i metodike
 8. VT teorija i učenje stranih jezika
 9. VT teorija i dijagnostički postupci
 10. VT teorija i primjena verbotonalne metode (VTM) u rehabilitaciji
 11. VT teorija i primjena verbotonalne metode (VTM) u rehabilitaciji
 12. VT teorija i korekcija izgovora po VTM-u
 13. VT teorija i primjena pokreta u rehabilitaciji i korekciji izgovora po VTM-u
 14. Vrednovanje VT teorije
 15. Kolokvij i procjena rada

Ishodi učenja
 1. Objasniti načela Verbotonalne teorije i njezinu primjenu.
 2. Povezati načela Verbotonalne teorije s načelima fonetike.
 3. Opisati područja primjene Verbotonalne teorije.
 4. Vrednovati Verbotonalnu teoriju u različitim područjima primjene.
 5. Navesti suvremene znanstvene potvrde Verbotonalne teorije.
Metode podučavanja
Predavanja, mještovito e-učenje, projektni zadatak
Metode ocjenjivanja
Dolasci, kontinuirano praćenje (kolokvij) , projektni zadatak

Obavezna literatura
 1. Zbirka članaka dostupna putem sustava za e-učenje Omega
 2. Dobrić, A. i Zvonar, K. (2019). Percepcija vokala [e], [ɛ], [ɔ] i [o] u francuskom jeziku kod govornika hrvatskog kao materinskog, Zbornik skupa Jezici i kulture u vremenu i prostoru 8, Novi Sad: Filozofski fakultet. 271-280
 3. Dobrić, A. (2017). Analysis of gross motoric movements in phonetic correction based on verbotonal method. In M. Sovilj and M. Subotić (eds.) Proceedings of Speech and Language 2017 – 6th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, 328-333. Belgrade: Life Activities Advancement Center and The Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology
 4. Guberina, P. (2010). Govor i čovjek. – odabrana poglavlja
 5. Tomić, D., Kiš, A., & Mildner, V. (2011). Chinese L1-Croatian L2-Difficulties and Success. Proceedings of the 17th International Congress of Phonetic Sciences, 2006–2010. http://www.icphs2011.hk/resources/OnlineProceedings/RegularSession/Tomic/Tomic.pdf
 6. Mildner, V., & Tomić, D. (2007). Effects of phonetic speech training on the pronunciation of vowels in a foreign language. In J. Trouvain & W. J. Barry (Eds.), Proceedings of the 16th ICPhS (pp. 1665–1668). http://www.icphs2007.de/conference/Papers/1444/1444.pdf X
 7. Carl W. Asp and Madeline Kline, Timeless verbotonal corrective body movements p. 102-113, Published Inside: (Man and Speech, Scientific Monograph from the 7th Verbotonal International Symposium, May 2011, Published, 2012, Editor, Adinda Dulcie, p. 1-773, Articles Published in English and Croatian, Suvag Polikninic, 50-years (1961-2011) 10 Ljudevita Posavskog, Zagreb, Croatia, http://www.suvag.hr)
Dopunska literatura
 1. Dobrić, A. et Zvonar, K. (2019). Affriqué ou pas? L’exemple de la correction du son /d/ dans la langue française // Inter-Lignes, 22 (2019), 1, 93-102.

Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar