Naziv
Komparativna književnost: Čitanje Krležinih "Zastava"
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS
6
Šifra
235615
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Komparativno čitanje Krležinih Zastava (kao obiteljskog romana, bildungsromana, političkog romana itd.) u presjeku s povijesnim, političkim, ekonomskim i socijalnim poljem problematika koje se u romanu oblikuju.
Sadržaj
 1. Konstituiranje kolegija
 2. Krležina pripovjedna proza: novele
 3. Krležina pripovjedna proza: romani
 4. "Zastave" komparativno i komparatistički: mjesto, relacije, sličnosti
 5. 1. knjiga
 6. 1. knjiga
 7. 2. knjiga
 8. 2. knjiga
 9. 3. knjiga
 10. 3. knjiga
 11. 4. knjiga
 12. 4. knjiga
 13. 5. knjiga
 14. 5. knjiga
 15. Zaključna rasprava i evaluacija

Ishodi učenja
 1. primijeniti književnoteorijske pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena
 2. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, te rodu i vrsti
 3. analizirati književne pojave u odnosu na srodne fenomene u hrvatskoj, europskoj i svjetskoj kulturi, te razlikovati i analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura
 4. samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
Metode podučavanja
Predavanje, izlaganje, rasprava
Metode ocjenjivanja
Pisani rad od 15 kartica na izabranu temu

Obavezna literatura
 1. M. Krleža (2000-) Zastave: roman u pet knjiga, Zagreb: Ljevak
 2. S. Lasić (1974) Struktura Krležinih "Zastava", Zagreb: Liber
 3. F. Moretti (2000) Bildungsroman kao simbolička forma, Reč 6075, dec. 2000.
 4. P. Bourdieu (2003) Pravila umetnosti: geneza i struktura polja književnosti, Novi Sad: Svetovi
 5. M. Gross (1973) Povijest pravaške ideologije, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu & Institut za hrvatsku povijest
 6. W. M. Johnston (1993) Austrijski duh, Zagreb: Globus
 7. C. E. Schorske (1997) Beč krajem stoljeća, Zagreb: Antibarbarus
 8. L. Kontler (2007) Povijest Mađarske, Zagreb: Srednja Europa
 9. M-J Čalić (2010) Istorija Jugoslavije u 20. veku, Beograd: Clio
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar