Naziv
Komparativna književnost: Uvod u računalnu analizu književnih tekstova
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS
6
Šifra
235619
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Predstaviti, razjasniti i demonstrirati osnovne mogućnosti analize književnih tekstova na hrvatskom jeziku korištenjem metoda digitalne humanistike.
Sadržaj
 1. 1 – Konstituiranje kolegija
 2. 2 – Digitalna humanistika
 3. 3 – Književnost i potencijal računala
 4. 4 – Alati
 5. 5 – Projekti
 6. 6 – Analiza teksta I: lirika
 7. 7 – Analiza teksta I: epika
 8. 8 – Analiza teksta I: drama
 9. 9 – Analiza teksta II: entiteti (NER)
 10. 10 – Analiza teksta II: prostor
 11. 11 – Analiza teksta II: vrijeme
 12. 12 – Analiza teksta III: teme
 13. 13 – Analiza teksta III: sentimenti
 14. 14 – Analiza teksta III: stil
 15. 15 – Zaključivanje kolegija

Ishodi učenja
 1. definirati ključne elemente književnoteorijske pojmovne i metodološke aparature
 2. primijeniti književnoteorijske pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena
 3. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem jednom svjetskom jeziku
 4. samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
 5. primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji različitih pojava iz hrvatske književnosti i njihovoj usporedbi s pojavama iz drugih nacionalnih književnosti
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Dostupno u silabu na odsječkim stranicama nakon što kolegij započne (http://www.ffzg.unizg.hr/kompk/)
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar