Naziv
Od depoa do baze podataka: obrada i dokumentiranje srednjovjekovne pokretne umjetničke građe
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
235651
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. smjer Istraživački, Modul konzervatorstvo, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
  2. smjer Istraživački, Modul moderna i suvremena umjetnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
  3. smjer Istraživački, Modul umjetnost antike i srednjeg vijeka, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
  4. smjer Istraživački, Modul umjetnost renesanse i baroka, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
  5. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij