Naziv
Ontologija - seminar: Heidegger, Uvođenje u metafiziku
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS
3
Šifra
235588
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Nakon uspješno završenog seminara studenti će moći navesti i kritički prosuđivati temeljne pojmove Heideggerove metafizike. Prolaskom kroz djelo Uvođenje u metafizku te analizom Heideggerove terminologije, ovaj će seminar studentima pokušati približiti Heideggerovu filozofiju i potaknuti ih na njeno daljnje proučavanje.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Uvod u Heideggera
 3. Zašto je uopće biće, a ne radije ništa?
 4. Ništa
 5. Zaborav bitka
 6. Gramatika i etimologija riječi "bitak"
 7. Pitanje o biti bitka
 8. Bitak i bivanje, bitak i privid, bitak i mišljenje
 9. λόγος i φύσις
 10. Tumačenje prve korske pjesme iz Sofoklove Antigone
 11. λέγειν i νοεῖν
 12. Urušavanje neskrivenoti
 13. Bitak i trebanje, bitak i vrijeme
 14. Heidegger danas
 15. Zaključna rasprava

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći definirati i opisati temeljne ontologijske pojmove i probleme unutar Heideggerova djela Uvođenje u metafiziku.
 2. Studenti će moći filozofski reflektirati i kritički pristupiti problemima koji su predstavljeni u Heideggerovom djelu Uvođenju u metafiziku.
 3. Studenti će biti upoznati s osnovnim metodama čitanja filozofskog teksta i pisanja izvještaja o čitanju.
 4. Studenti će biti upoznati s temeljnim metodama usmenog izlaganja, pisanja sažetka i sudjelovanja u diskusiji.
Metode podučavanja
uvodna predavanja, redovni izvještaji o čitanju, usmena izlaganja, rasprave; potiče se e-učenje putem sustava Omega
Metode ocjenjivanja
za uspješan završetak seminara potrebno je izvršiti četiri obveze: 1. predani redovni izvještaji o čitanju, 2. održano usmeno izlaganje, radionica ili prezentacija plakata, 3. redovito pohađana nastava, 4. dan doprinos svim e-diskusijama

Obavezna literatura
 1. Martin Heidegger, Uvođenje u metafiziku (priredio i preveo Damir Barbarić), AGM: Zagreb, 2012.
Dopunska literatura
 1. Martin Heidegger, Einführung in die Metaphysik, Freiburger Vorlesung Sommer-semester 1935 (Gesamtausgabe, II. Abteilung: Vorlesungen 1923–1944, Band 40) (Herausgegeben von Petra Jaeger), Frankfurt am Main, 1923.
 2. Martin Heidegger, Bitak i vrijeme (preveo Hrvoje Šarinić), Naprijed: Zagreb, 1985.
 3. Vanja Sutlić, Kako čitati Heideggera: uvod u problematsku razinu “Sein und Zeit”-a i okolnih spisa, “August Cesarec”: Zagreb, 1989.
 4. Michael Inwood, A Heidegger Dictionary, Blackwell, 2000.
 5. Daniel O. Dahlstrom, The Heidegger Dictionary, Bloomsbury, 2013.
 6. Jeff Collins & Howard Selina, Introducing Heidegger: A Graphic Guide, Icon Books, 2012.
 7. Michael Inwood, Heidegger: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2002.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar