Naziv
Teorija književnosti: Književnost i vizualne umjetnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS
6
Šifra
235628
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Usporedba teorijskih putanja proučavanja književnosti i povijesti umjetnosti: sličnosti, doticaji, razlike.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. opisati povijesni razvoj teorije književnosti, navesti relevantne pravce i njihove predstavnike, te razlikovati njihove pojmove i metode
  2. objasniti povijesnu i suvremenu vezu književnosti, kazališta i filma s drugim umjetnostima i širim kulturno-povijesnim kontekstom
  3. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem jednom svjetskom jeziku
  4. samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
Metode podučavanja
predavanje, izlaganja, rasprava grupni rad
Metode ocjenjivanja
završni rad

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
  2. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
Fakultetska ponuda
  • Diplomski studij: Zimski semestar