Naziv
Srednjovjekovna umjetnost i politika
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
250757
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s važnom ulogom politike kako u nastanku srednjovjekovne umjetnosti, tako i u njezinoj percepciji i interpretaciji od početaka formiranja povijesnoumjetničke discipline do današnjih dana. Na odabranim primjerima srednjovjekovne graditeljske baštine i vizualnih umjetnosti s prostora kontinentalne i jadranske Hrvatske studenti će se upoznati s problematikom teorije i povijesti discipline te očuvanja kulturne baštine, kao i istaknutijim istraživačima, institucijama te izložbenim i istraživačkim projektima relevantnim za razmatranu temu. Također, posebna pozornost bit će usmjerena i na ulogu medija u politizaciji srednjovjekovne umjetnosti i njenom poimanju u široj javnosti.
Sadržaj
 1. 1. Uvod - uloga politike u nastanku i interpretaciji srednjovjekovne umjetnosti
 2. 2. Pristupi i metode znanstvenoj interpretaciji i očuvanju srednjovjekovne spomeničke baštine do sredine 20. st.
 3. 3. Pristupi i metode znanstvenoj interpretaciji i očuvanju srednjovjekovne spomeničke baštine od sredine 20. st. do danas
 4. 4. Uloga medija u politizaciji srednjovjekovne umjetnosti do sredine 20. st.
 5. 5. Uloga medija u politizaciji srednjovjekovne umjetnosti od sredine 20. st. do danas
 6. 6. Fenomen pletera i starohrvatske umjetnosti do 1990.
 7. 7. Fenomen pletera i starohrvatske umjetnosti nakon 1990.
 8. 8. Srednjovjekovni burgovi i spomenička baština viteških redova
 9. 9. Srednjovjekovne katedrale i samostani - između Istoka i Zapada
 10. 10. Srednjovjekovne katedrale i samostani - između Istoka i Zapada
 11. 11. „Slučaj južne Dalmacije“ - Dubrovnik i Elafiti
 12. 12. „Slučaj južne Dalmacije“ - Ston i Mljet
 13. 13. Srednjovjekovna spomenička baština Kotora
 14. 14. Izložbeni projekti o srednjovjekovnoj spomeničkoj baštini
 15. 15. Okrugli stol - studentska izlaganja, rasprava

Ishodi učenja
 1. Kritički sagledati ulogu politike u nastanku i interpretiranju srednjovjekovne umjetnosti, te njezine instrumentalizacije u promijenjivim društveno-političkim prilikama tijekom 20. i 21. st.
 2. Vrednovati i primijeniti rezultate starijih i recentnih istraživanja srednjovjekovne spomeničke baštine na prostoru kontinentalne i jadranske Hrvatske
 3. Samostalno primijeniti metode u istraživanju srednjovjekovnih spomenika s problematikom teorije i povijesti discipline te očuvanja kulturne baštine
 4. Razumijeti i kritički vrednovati podatake / postojeću literaturu i izvore
 5. Jasno i nedvosmisleno komunicirati zaključke, znanje i argumente primjenom specijalističkog jezika i pisma
Metode podučavanja
- vrednovati postojeću literaturu i izvore
- koristiti relevantne činjenice, pojmove i postupke u argumentiranju stručnih stajališta
- primijeniti metode struke u rješavanju istraživačkih problema
- prikupiti i interpretirati podatke potrebne za analizu i kritički vrednovati sakupljene podatke
- jasno i nedvosmisleno stručnjacima i laicima komunicirati zaključke, znanje i argumente
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave; referat, praktičan rad, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Ljubo Karaman, Odabrana djela, Split, 1986.
 2. Cvito Fisković, Prvi poznati dubrovački graditelji, Dubrovnik, 1955.
 3. Milan Prelog, Između antike i romanike, Zagreb, 1994.
 4. Hrvati i karolinzi, Split, 2000. (katalog izložbe)
 5. Drago Miletić, Plemićki gradovi kontinentalne Hrvatske, Zagreb, 2012.
 6. Jukka Jokilehto, A History of Architectural Conservation, Oxford, 2008. (Odabrana poglavlja)
 7. Xavier Barral i Altet, Protiv romanike? Esej o pronađenoj prošlosti, Zagreb, 2009. (Odabrana poglavlja)
 8. Zbirka radnog materijala - odabrani tekstovi, dijelovi konzervatorskih elaborata i kataloga izložbi
Dopunska literatura
 1. Swenson, Astrid, The rise of heritage: preserving the past in France, Germany and England, 1789-1914 , New Studies in European History, Cambridge University Press, 2015. (Odabrana poglavlja)
 2. Miles Glendinning, The conservation movement: a history of architectural preservation: antiquity to modernity, London and New York: Routledge /Taylor and Francis Group, 2013. (Odabrana poglavlja)

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 9. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 11. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 13. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 14. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 15. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 16. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 17. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 18. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
 1. Digitalna lingvistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar