Naziv
Bohumil Hrabal
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
64105
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je stjecanje osnovnih znanja o životu i djelu Bohumila Hrabala, ali i širi uvid u umjetnička, kulturna i politička previranja češkog poratnog razdoblja te stjecanje svijesti o heterogenosti češkog književnog života od Drugog svjetskog rata do 1989. godine.
Sadržaj
 1. Povijesno-politički pregled češkog (čehoslovačkog) poraća. Kulturna i književna raslojenost u Češkoj nakon 2. svjetskog rata. Specifična književna i ideološka pozicioniranost Bohumila Hrabala. Autorov odnos prema oficijelnoj književnosti, disidenciji i emigraciji. Cenzorske i ideološke zabrane, prešućivanja i intervencije.
 2. Fenomen „Hrabal“ u češkoj popularnoj kulturi. Mi(s)tifikacija Hrabalove osobnosti. Mit o Hrabalovoj smrti. Načini recepcije i percepcije Hrabala u čitateljskoj i nečitateljskoj javnosti te njegov odnos prema fenomenima popularne kulture.
 3. Hrabalovi književni počeci: poetika/antipoetika ili poetike/antipoetike? Naslijeđe nadrealizma i (neo)poetizma u pjesničkim prvijencima. Tzv. „eposi“ : Bambino di Praga i Krásná Poldi. Put ka prozi. Tekstološke i genološke nedoumice Hrabalova opusa.
 4. Hrabalove subverzivne „poetike“: poetika totalnog realizma, poetika pabiteljâ, poetika bisera na dnu, poetika zapisivača. Prozni prvijenci: Perlička na dně, Pábitelé, Svaki dan čudo. Hrabalovi umjetnički i svjetonazorski „prozori u svijet“: Jiří Kolář i Vladimír Boudník. Film Perličky na dně.
 5. Hrabalova „beskonačna pepinovska rečenica“ i „oralni stil“: Utrpení starého Werthera, Taneční hodiny pro starší a pokročilé, Harlekýnovy milióny. Autorov stric Pepin kao jedna od najvećih „muza“ češke književnosti.
 6. Češki Novi val. Hrabalov doprinos češkoj kinematografiji. Ekranizacije Hrabalovih djela. Dokumentarni film o Bohumilu Hrabalu.
 7. Društveno angažirana proza: Inzerat na dům, ve kterém už nechci bydlet. Film Skřívanci na niti.
 8. Privremeni zaokret prema realizmu: Strogo kontrolirani vlakovi. Film Strogo kontrolirani vlakovi. Hrabalova (pseudo)legendistika: Morytáty a legendy.
 9. Nymburška trilogija kao potraga za izgubljenim vremenom: Prvo šišanje, Gradić gdje je vrijeme stalo. Film Prvo šišanje.
 10. Život kao put: Dvorio sam engleskoga kralja. Film Dvorio sam engleskoga kralja.
 11. Intervju časopisu Tvorba. Razmirice s režimom i publikom. Život u tzv. „sivoj zoni“. Prebučna samoća kao opus magnum i njene brojne varijante i varijacije. Pripovijetka Baron Prášil. Film Prebučna samoća.
 12. Oda Vladimíru Boudníku: Klubovi poezije - umjetnički kolaž ili podilaženje režimu? Slavnosti sněženek. Film Slavnosti sněženek.
 13. Hrabal kroz oči supruge. Vrhunac Hrabalovog unutarnjeg monologa. Tzv. „libenjska trilogija“: Pirovanja, Vita nuova, Praznine.
 14. Češke književne devedesete i temeljne promjene funkcije (funkcija) književnosti. Hrabal kao pozorni promatrač i kroničar društvenih i političkih previranja. Autorova završna faza. „Književna žurnalistika“ kao konačna rezignacija: Dopisy Důbence. Hrabalovi „odgovori“: Domaći zadaci iz marljivosti.
 15. Evaluacija gradiva, diskusija, priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Polaznici kolegija moći će komentirati književne tekstove Bohumila Hrabala.
 2. Polaznici kolegija moći će svojim riječima opisati kulturno-političke okolnosti u kojima su nastali pojedini Hrabalovi književni tekstovi.
 3. Polaznici kolegija moći će prepoznati i objasniti narativne i stilske dominante u odabranim tekstovima Bohumila Hrabala, kao i njihove transformacije kroz određene etape autorova stvaralaštva.
 4. Polaznici kolegija moći će usporediti odabrane književne tekstove Bohumila Hrabala iz različitih književnih razdoblja i na temelju toga provesti suvislu komparativnu analizu.
 5. Polaznici kolegija moći će detektirati utjecaj Bohumila Hrabala i njegova stvaralaštva na književne i kulturne tendencije u Čehoslovačkoj u drugoj polovici 20. stoljeća.
Metode podučavanja
Prezentacije u Power Pointu, rad na odabranim književnim tekstovima.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Esterházy, Péter, Hrabalova knjiga
 2. Hrabal, Bohumil, Svaki dan čudo
 3. Hrabal, Bohumil, Pirovanje; Vita nuova; Praznine
 4. Hrabal, Bohumil, Domaći zadaci iz marljivosti
 5. Hrabal, Bohumil, Strogo kontrolirani vlakovi
 6. Hrabal, Bohumil, Prvo šišanje
 7. Hrabal, Bohumil, Gradić gdje je vrijeme stalo
 8. Hrabal, Bohumil, Prebučna samoća
 9. Hrabal, Bohumil, Časovi plesa za starije i napredne
 10. Hrabal, Bohumil, Dvorio sam engleskoga kralja
 11. Huelle, Paweł, Mercedes-Benz. Iz pisama Hrabalu
 12. Zgustová, Monika: U rajskom vrtu trpkih plodova, HENA COM, Zagreb 2008.
Dopunska literatura
 1. Cosentina, Annalisa; Jankovič, Milan; Zumr, Josef (ed.): Hrabaliana rediviva. Příspěvky z mezinárodní mezioborové konference o díle Bohumila Hrabala. Udine 27.-29. října 2005., FILOSOFIA, Praha 2006.
 2. Jankovič, Milan; Zumr, Josef; Annalisa Cosentino (ur.): Hrabaliana. Sborník prací k 75. narozeninám Bohumila Hrabala, Prostor, Praha 1990.
 3. Jankovič, Milan: Kapitoly z poetiky Bohumila Hrabala, Torst, Praha 1996.
 4. Mazal, Tomáš: Spisovatel Bohumil Hrabal, Torst, Praha 2006.
 5. Pytlík, Radko: Bohumil Hrabal, Československý spisovatel, Praha 1990.
 6. Roth, Susanne: Hlučná samota a horké štěstí Bohumila Hrabala, Pražská imaginace, Praha 1993.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 9. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 11. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 12. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 18. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 19. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar