Naziv
Neurofonetika
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS bodovi
5
Šifra
36736
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj je predmeta upoznati studente s osnovama neuroznanosti na području govora i posebno fonetike, te ih usmjeriti prema suvremenim metodama istraživanja mozgovnih funkcija.
Sadržaj
 1. P: Povijesni pregled spoznaja o funkcijama mozgaS: Podjela tema seminarskog rada i davanje uputa o njegovoj izradi
 2. P: Anatomija živčanog sustava: filogenetski i ontogenetski razvojS: Rasprava na temelju prethodno zadanog stručnog teksta
 3. P: Anatomija živčanog sustava: pet dijelova mozga i njihove funkcijeS: Rasprava na temelju prethodno zadanog stručnog teksta
 4. P: Neuron, širenje živčanog impulsa i sinaptički prijenosS: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 5. P: Metode istraživanja mozgaS: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 6. P: Načela funkcioniranja i modeli 1S: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 7. P: Načela funkcioniranja i modeli 2S: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 8. P: Lateralizacija i lokalizacija funkcijaS: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 9. P: Lateralizacija i spolS: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 10. P: Lateralizacija i dominantnost rukeS: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 11. P: Govor i jezik i neuralna organizacijaS: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 12. P: Mozak i fonetikaS: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 13. P: Mozak i govorno jezični poremećajiS: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 14. P: Bilingvizam i mozgovna organizacijaS: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 15. P: Završna razmatranjaS: Evaluacija rada studenata; sinteza predmeta

Ishodi učenja
 1. određivanje temeljnih anatomskih struktura i fiziologije živčanoga sustava
 2. određivanje govorno-jezičnih područja u mozgu
 3. utvrđivanje neurološke podloge govorno-jezičnih procesa
 4. prepoznavanje govornih poremećaja neurogene etiologije
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Rad studenata tijekom nastave vrednuje se na temelju njihovog sudjelovanja u raspravama na zadane teme te izrade seminarskog rada. Tijekom semestra studenti mogu pristupiti i dvama kolokvijima (neobavezni).

Obavezna literatura
 1. Horga, D. (1992). Lateralizacija jezika kojima govornik vlada. Strani jezik u dodiru s materinskim jezikom. Uredili: Andrijaević, M., Y. Vrhovac, str. 167-177.
 2. Horga, D. (1991). Neurolingvistička organizacija jezika bilingvalnih govornika. Strani jezici, 20, 3, 147-160.
 3. Mildner, V. (2003). Govor između lijeve i desne hemisfere. IPC grupa, Zagreb
 4. Pinel, P. J. (2000). Bioloka psihologija. Naklada Slap. Jastrebarsko.
Dopunska literatura
 1. Luria, A.R. (1976). Osnovi neuropsihologije. Nolit. Beograd. str 88-112, 371-387.
 2. Obler, K. L. (1999). Language and brain. Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Posner, M. I., M. E. Raichle (1994). Images of Mind. New York: Scientific American Library.
 4. Springer, S. P., G. Deutsch (1998). Left brain, right brain: perspectives from cognitive neuroscience. New York: Freeman.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 6. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 7. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 8. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 13. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 16. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 21. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 22. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 24. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 25. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar