Naziv
Niži hindski seminar I
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
52260
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za
Kolegij je potrebno upisati za

Cilj
Upoznati studente s osobitostima hindske rečenice i odgovrajućim prijevodnm ekvivalentima i osposobiti studente za samostalno prevođenje tekstova niže težinske razine.
Sadržaj
 1. Složeni glagoli.
 2. Složeni glagoli.
 3. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 4. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 5. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 6. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 7. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 8. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 9. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 10. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 11. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 12. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 13. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 14. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 15. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.

Ishodi učenja
 1. Student će se moći koristiti tiskanim i elektroničkim rječnicima i gramatičkim priručnicima.
 2. Student će moći samostalno prevesti jednostavije hindske književne tekstove
 3. Student će moći prepoznati dijelove jednostavne hindske rečenice i njihov međodnos.
 4. Student će moći prepoznati osnovne razlike u hindskoj i hrvatskoj sintaksi.
 5. Student će moći prepoznati razliku između doslovnog prijevoda i onog u duhu jezika.
Metode podučavanja
U početku semestra predavanja, u nastavku prijevodne vježbe sa studentima. Studenti pripremaju za domaću zadaću izabrani odsječak teksta i čitaju ga na satu s nastavnikom.
Metode ocjenjivanja
Za uspjeh na seminaru vrednovat će se: 1. nazočnost na seminaru 2. aktivnost u radu seminara 3. završni kolokvij koji se sastoji od prijevoda i pismenog testa.

Obavezna literatura
 1. Matišić, Zdravka (1996.), Elementi hindske gramatike, Zagreb.
 2. McGregor, R. Stuart (1993., 1997.), Oxford Hindi – English Dictionary, Oxford, Delhi.
Dopunska literatura
 1. McGregor, R. Stuart (31995.), Outline of Hindi Grammar, Oxford.
 2. Pořizka, Vincenc (1972.), Hindština / Hindi Language Course, Praha.

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 1., 3., 5. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 5. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar