Naziv
Performans u Hrvatskoj
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
3
Šifra
266120
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s performansom u Hrvatskoj od početka 20. stoljeća do danas, ključnim pojavama i protagonistima te specifičnostima performansa u širem međunarodnom, povijesnom i društvenom kontekstu, kao i kontekstu likovne i izvedbene umjetnosti.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. Definicije performansa, obilježje medija i počeci performansa u internacionalnom kontekstu.
 2. Performans između likovne i izvedbene teorije i prakse. Performativne teorije.
 3. Počeci performansa u Hrvatskoj – povijesna avangarda.
 4. Performans u kontekstu neoavangarde. Između akcije, hepeninga, ambijenta i dokumenta.
 5. Umjetnički intervencionizmi 1970-ih – performans, hepening i akcija pojedinaca i kolektiva u javnom prostoru. (Izvan)institucionalne prakse.
 6. Studija slučaja: Tomislav Gotovac.
 7. Performans i novomedijska umjetnost.
 8. Kolokvij.
 9. Posjet Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu i lnstitutu Tomislav Gotovac.
 10. Performans kao izvedba identiteta. Autoreferencijalnost. Performans i body art.
 11. Angažirani performans od 1990-ih do danas. Underground performans.
 12. Suvremene umjetničke prakse. Net, cyber i suvremeni videoperformans.
 13. Ponovne izvedbe (reizvedbe) i muzealizacija performansa.
 14. Zaključno predavanje.
 15. Kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Imenovati, objasniti i koristiti ključne pojmove vezane uz umjetnost performansa i izvedbene teorije.
 2. Prepoznati različite pojave u kontekstu povijesti performansa kroz sagledavanje primjera u nacionalnom, međunarodnom te u širem povijesnom, društvenom i kulturnom kontekstu.
 3. Interpretirati i kritički valorizirati pojedinačne primjere umjetnosti performansa.
 4. Analizirati ulogu i značaj performansa u kontekstu suvremene umjetnosti.
 5. Kritički koristiti primarne i sekundarne izvore vezane uz performans.
Metode podučavanja
Predavanja, terenska nastava, e-učenje, samostalni zadaci, mentorski rad.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit (dva kolokvija tijekom nastave ili integralni ispit), seminarski rad (usmeno izlaganje i pismeni seminar ili zajednički projekt).
Ocjenu sadržava:
15% usmeno izlaganje i pisani seminarski rad (ili zajednički projekt) na temu iz povijesti performansa u Hrvatskoj
45% prvi kolokvij i 40 % drugi kolokvij ili 85% pismeni ispit tijekom ispitnih rokova

Obavezna literatura
 1. Marvin Carlson, Performance: A Critical Introduction, London, New York, Routledge, 2003. (izdvojena poglavlja)
 2. RoseLee Goldberg, Performans: od futurizma do danas, Test! – Teatar studentima, URK – Udruženje za razvoj kulture, Zagreb, 2003. (izdvojena poglavlja)
 3. Aleksandra Jovićević, Ana Vujanović, Uvod u studije performansa, Fabrika knjiga, Beograd, 2006. (izdvojena poglavlja)
 4. Suzana Marjanić, Kronotop hrvatskog performansa: od Travelera do danas, Udruga Bijeli val i Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 2013. (sv. 1, sv. 2, sv. 3) (izdvojena poglavlja)
 5. Suzana Marjanić, Topoi umjetnosti performansa: lokalna vizura, Durieux; Hrvatska sekcija AICA, Zagreb, 2017. (izdvojena poglavlja)
 6. Ružica Šimunović, Tijelo u dijalogu: ženske performativne prakse u Hrvatskoj, Durieux; Hrvatska sekcija AICA, Zagreb, 2016. (izdvojena poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Erika Fischer-Lichte, Estetika performativne umjetnosti, TDK Šahinpašić, Sarajevo/Zagreb, 2009.; Aleksandar Battista Ilić i Diana Nenadić (ur.), Tomislav Gotovac, Hrvatski filmski savez i Muzej suvremene umjetnosti, 2003.; Hans-Thies Lehmann, Postdramsko kazalište, Centar za dramsku umjetnost i TKH – Centar za teoriju i praksu izvođačkih umetnosti: Zagreb i Beograd, 2004.; Tihomir Milovac (ur.), Neprilagođeni: konceptualističke strategije u hrvatskoj suvremenoj umjetnosti, (ur.) Tihomir Milovac, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 2002.; Tihomir Milovac (ur.), Insert: Retrospektiva hrvatske video umjetnosti = Retrospective of Croatian video art, katalog izložbe (Zagrebački velesajam, Zagreb, 20. rujna – 16. listopada 2005.; Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka, 23. ožujka – 16. travnja 2006.), Zagreb: Muzej suvremene umjetnosti, 2008. Richard Schechner, Performance Studies; An introduction, New York, Routledge, 2007.; Marijan Susovski (ur.), Nova umjetnička praksa 1966–1978., Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb, 1978., 5–13, 21–28, 29–34, 35.; Marijan Susovski (ur.), Inovacije u hrvatskoj umjetnosti sedamdesetih godina, Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb, 1982.; Miško Šuvaković, Konceptualna umjetnost, Orion, Beograd, 2012.

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Filozofija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 3. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 5. Psihologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 6. Sociologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 7. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 8. Češki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 9. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar
 10. Hungarologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 11. Indologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 8. semestar
 12. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 13. Judaistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 14. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 15. Lingvistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 16. Nederlandistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 17. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 18. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 19. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 21. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
Novi i reformirani studiji
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 3. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 5. Povijest, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 6. Psihologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 7. Sociologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 8. Anglistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 9. Češki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 10. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Fonetika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 12. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 13. Indologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 15. Južnoslavenski studiji, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 16. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 17. Lingvistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 18. Nederlandistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 19. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 20. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 21. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 22. Ruski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Sociologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 26. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar