Naziv
Venecijansko slikarstvo od 15. do 18. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
3
Šifra
266335
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Kolegij daje pregled venecijanskog slikarstva od 15. do 18. stoljeća s naglaskom na protagoniste umjetničkih zbivanja i stilske mijene unutar venecijanske slikarske škole. Predmet je komplementaran nastavnim sadržajima obaveznog kolegija prijediplomskog studija »Likovne umjetnosti renesanse i baroka«. Obrada materijala organizirana je kronološki, a obuhvaća različite tipove slikarskih djela s obzirom na funkciju (oltarnu palu, portret, narativni i alegorijski dekorativni ciklusi) i njihov razvoj tijekom stoljeća u kontekstu venecijanske slikarske škole. Posebna pozornost posvećena je raznovrsnosti naručiteljske aktivnosti (privatne i javne narudžbe i njihove namjene, venecijanske bratovštine i Republika kao naručitelji, slikarsko djelo u službi iskazivanja vjerskog i političkog identiteta) te kontekstualizaciji umjetničkih djela u vremenu i prostoru i njihovom sagledavanju u izvornom okruženju. Kolegij predviđa usvajanje općih formalnih i stilskih značajki venecijanske slikarske škole u razdoblju ranog novog vijeka te prepoznavanje odlika slikarskog izraza pojedinih umjetnika.
Sadržaj
 1. Uvod: pojam slikarske škole, istraživači venecijanskog slikarstva, društveni i politički kontekst Venecije u 15. stoljeću.
 2. Venecijansko slikarstvo 15. stoljeća: naslijeđe gotike.
 3. Mijene oltarne pale: od poliptiha do sacra conversazione.
 4. Narativno slikarstvo u Veneciji.
 5. Venecijansko slikarstvo na prijelazu iz 15. u 16. stoljeće.
 6. Tiziano Vecellio i "zlatno stoljeće" venecijanskog slikarstva.
 7. Venecijansko slikarstvo druge polovice 16. stoljeća.
 8. Portret u venecijanskom slikarstvu; I. kolokvij.
 9. Manirizam u Veneciji.
 10. Slikarstvo u Veneciji 17. stoljeća.
 11. Slikarstvo u Veneciji 18. stoljeća.
 12. Venecijansko slikarstvo 18. stoljeća izvan Italije.
 13. Metoda atribucije i venecijansko slikarstvo.
 14. Metoda atribucije i venecijansko slikarstvo.
 15. Metoda atribucije i venecijansko slikarstvo; II. kolokvij.

Ishodi učenja
 1. imenovati najvažnija djela, umjetnike i naručitelje venecijanskog slikarstva od 15. do 18. stoljeća
 2. analizirati formalne i stilske značajke venecijanske slikarske škole u razdoblju renesanse i baroka
 3. interpretirati simboliku slike ili dekorativnog ciklusa obzirom na naručitelja i ikonografski sadržaj
 4. razlikovati namjenu umjetničkih djela s obzirom na dimenzije, format i tehniku
Metode podučavanja
Predavanja, terenski rad.
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Peter Humfrey, Painting in Renaissance Venice, New Haven; London: Yale University Press, 1996.
 2. Filippo Pedrocco, The Art of Venice: from its Origins to 1797, Firenca; New York: Scala; Riverside, 2002.
 3. Rudolf Wittkower, Art and Architecture in Italy: 1600 to 1750, 5. izd., New Haven; London: Yale University Press, 1982. [1958.], ili kasnija revidirana izdanja (3 sv.); poglavlja: I.5: »Painting outside Rome: Venice«; II.14: »High Baroque Painting and its Aftermath: Painting outside Rome – Venice«; III.19: »Painting: Venice – Sebastiano Ricci and Piazetta – Pellegrini, Amigoni, Pittoni, Balestra – Giambattista Tiepolo (1696 – 1770)«
 4. Francis Haskell, Patrons and Painters: A Study in the Relations Between Italian Art and Society in the Age of the Baroque, New York; Evanston; San Francisco; London: Harper and Row, 1971. [1963.], Part III: »Venice«, str. 245-383
Dopunska literatura
 1. Peter Humfrey, The altarpiece in Renaissance Venice, New Haven: Yale University Press, 1993.
 2. Roberto Longhi, Viatico per cinque secoli di pittura veneziana, Firenze: Sansoni editore, 1952. (ili kasnija izdanja)
 3. Serija La pittura in Italia: Il Quattrocento (ur. F. Zeri, Milano: Mondadori Electa, 1987.); Il Cinquecento (ur. G. Briganti, Milano: Mondadori Electa, 1988.); Il Seicento (ur. M. Gregori, E. Schleier, Milano: Mondadori Electa, 1989.); Il Settecento (ur. G. Briganti, Milano: Mondadori Electa, 1990.) – poglavlja koja se odnose na venecijansko slikarstvo
 4. Rodolfo Pallucchini, La pittura veneziana del Seicento (2 sv.), Milano: Alfieri, 1981.
 5. Rodolfo Pallucchini, La pittura nel Veneto: Il Settecento (2 sv.), Milano: Electa, 1995.

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Filozofija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 3. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 5. Psihologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 6. Sociologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 7. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 8. Češki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 9. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar
 10. Hungarologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 11. Indologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 8. semestar
 12. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 13. Judaistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 14. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 15. Lingvistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 16. Nederlandistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 17. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 18. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 19. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 21. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
Novi i reformirani studiji
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 3. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 5. Povijest, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 6. Psihologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 7. Sociologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 8. Anglistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 9. Češki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 10. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Fonetika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 12. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 13. Indologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 15. Južnoslavenski studiji, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 16. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 17. Lingvistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 18. Nederlandistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 19. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 20. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 21. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 22. Ruski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Sociologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 26. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar