Naziv
Njemački jezik i glazba
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
184221
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Stjecanje znanja o funkciji i jezičnim obilježjima glazbenih tekstova, razvijanje sposobnosti analize i prevođenja glazbenih tekstova (leksikalna, stilistička i semantička), stjecanje jezično-komunikacijske kompetencije.
Sadržaj
 1. Uvod: Glazba kao metajezik
 2. Glazba i emocije. Glazba i strani jezik (svrha glazbenih tekstova u nastavi stranog jezika)
 3. Osnove jezične analize teksta
 4. Aktivno slušanje njemačke klasične i crkvene glazbe i tumačenje jezičnog sadržaja
 5. Aktivno slušanje njemačkih narodnih i dječjih pjesama i tumačenje jezičnog sadržaja
 6. Aktivno slušanje njemačkih "šlagera" i tumačenje jezičnog sadržaja
 7. Aktivno slušanje pjesama glazbenog žanra "Novi njemački val" i tumačenje jezičnog sadržaja
 8. Aktivno slušanje njemačke rock glazbe i tumačenje jezičnog sadržaja
 9. Aktivno slušanje njemačke pop glazbe i tumačenje jezičnog sadržaja
 10. Aktivno slušanje njemačke hip-hop glazbe i tumačenje jezičnog sadržaja
 11. Prevođenje i prilagodba muzičkih tekstova
 12. Samostalno tumačenje, uspoređivanje i komentiranje društveno-kulturnih elemenata
 13. Samostalno pisanje kratkih muzičkih tekstova
 14. Samostalno izrađivanje i održanje referata
 15. Studentski projekt: Kreativni rad ili recitiranje vlastitih muzičkih tekstova

Ishodi učenja
 1. Naučiti jezično analizirati i prevoditi glazbene tekstove (leksikalna, stilistička i semantička analiza).
 2. Protumačiti upotrebu i značenje jezika nad odabranim glazbenim tekstom.
 3. Prevesti i prilagoditi poruku, smisao i kontekst glazbenih tekstova.
 4. Samostalno iznijeti mišljenje i zaključak o značenju glazbenih tekstova (usmeno i pismeno izražavanje).
 5. Samostalno napisati i dovršiti kratke glazbene tekstove.
 6. Samostalno istražiti i obraditi određene kulturološke teme.
 7. Posredovati između hrvatskoga i njemačkoga jezika i kulture.
 8. Metode podučavanja: zajednička analiza glazbenih tekstova, diskusija, individualni i grupni rad.
 9. Metode ocjenjivanja: redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje, referati, seminarski rad.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Buchner, Holm (2009): Schon mal gehört? Musik für Deutschlerner. Stuttgart, Ernst Klett Sprachen GmbH; Kopiez, Reinhard; Lehmann, Andreas (2017): Handbuch Musikpsychologie. Hogrefe AG; Rottman, Karin; Wicke, Rainer, E. (2013): Musik und Kunst im DaF-Unterricht. Berlin, Cornelsen Verlag; Jäncke, Lutz (2008): Macht Musik schlau? Neue Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der kognitiven Psychologie. Bern, Hans Huber Verlag; Spitzer, Manfred (2014): Musik im Kopf. Stuttgart, Schattauer Verlag; Petrušić-Hluchý, Irena (2012): Popsongs im DaF-Unterricht. Strani jezici, 41 (2012), 2, Zagreb (S. 171-191); Heinemann, Michael (2013): Kleine Geschichte der Musik. Stuttgart, Reclam-Verlag; Korff, Malte (2010): Wörterbuch der Musik. Stuttgart, Reclam-Verlag.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 4., 5., 6. semestar