Naziv
Njemački jezik i kazalište
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
184222
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
1. naučiti metode kreativnog pisanja 2. naučiti tehnike performativne prekretnice u kontekstu didaktike njemačkog jezika 3. nabrojiti najvažnije autore i djela njemačke književnosti iz područija kazališta
Sadržaj
 1. Uvod: Povijest kreativnog pisanja
 2. Definicija i karateristike kreativnog pisanja
 3. Svrhe kreativnog pisanja u nastavi stranog jezika
 4. Metode kreativnog pisanja
 5. Radionica: Susret sa piscima iz zemalja njemačkoga govornog područja (gostovanje profesora)
 6. Studentski projekt: Kreativni rad
 7. Uvod u povijest kazališta u zemljama njemačkoga govornog područja
 8. Pregled suvremenoj kazališnoj sceni u zemljama njemačkoga govornog područja
 9. Analiza suvremnenih kazališnih komada pod karakteristikama kreativnog pisanja
 10. Radionica: Susrest sa kazališnim piscima iz zemalja njemačkoga govornog područja (gostovanje)
 11. Uvod u metode performativnu prekretnicu u didatici njemačkog jezika
 12. Performativna praksa iz perspektive neurolinguistike
 13. Studentski projekt: Inscenacija kazališnog komada
 14. Studentski projekt: Inscenacija kazališnog komada
 15. Studentski projekt: Inscenacija kazališnog komada

Ishodi učenja
 1. Osmisliti pripremu za kreativno pisanje
 2. Predvidjeti glavne poteškoće za kreativno pisanje
 3. Samostalna i točna potreba jezika u različitim tekstnim vrstima u kojima je prikladna tehnika kreativnog pisanja
 4. Izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela iz njemačkoga govornog područja
 5. Obrazložiti i primijeniti osnovnu lingvističku aparaturu na konkretnim primjerima na različitim razinama proučavanja jezika
 6. Samostalno istražiti, usporediti i komentirati elemente kulturnoga, društvenog i povijesnog transfera u zemljama njemačkoga govornog područja
Metode podučavanja
frontalna nastava, grupni i individualni rad
Metode ocjenjivanja
pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi, držanje referata, seminarski rad, nastup

Obavezna literatura
 1. Hentschel, Ulrike; Ritter, Hans M. (2003): Entwicklungen und Perspektiven der Spiel- und Theaterpädagogik. Berlin; Milow; Strasburg: Schibri-Verlag
 2. Hilliger, Dorothea (2006): Theaterpädagogische Inszenierung. Beispiele - Reflexionen- Analysen. Berlin; Milow; Strasburg: Schibri-Verlag
 3. Koch, Gerd; Streisand, Marianne (2003): Wörterbuch der Theaterpädagogik. Berlin; Milow; Strasburg: Schibri-Verlag
 4. Baurmann, Jürgen (2006): Schreiben - Überarbeiten - Beurteilen: Ein Arbeitsbuch zur Schreibdidaktik. Seelze
 5. Weintz, Jürgen (2003): Theaterpädagogik und Schauspielkunst: ästhetische und psychosoziale Erfahrung durch Rollenarbeit.Butzbach-Griedel: AFRA-Verlag
 6. Ortheil, Hanns-Josef (2011): Kreatives Schreibens: Duden (4 Bände)
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar