Naziv
Od staleškog ka modernom građanstvu
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
36773
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s dugotrajnim procesom tranzicije od staleškog ka modernom građanstvu i modernoj građanskoj kulturi te razložiti strukturu, društvenu, političku, kulturnu i ekonomsku ulogu kao i svakodnevni život staleškog i modernog građanstva.
Sadržaj
 1. Objašnjenje temeljnih pojmova i njihovih različitih značenja:
 2. Historiografski pregled
 3. Staleško građanstvo Banske Hrvatske u prvoj polovici 19. stoljeća; Protomodernizacijski procesi – vertikalna i horizontalna mobilnost, socijalna dinamika, geneza modernog građanstva
 4. Svakodnevni život staleškog građanstva do 1848. – obitelj, kultura stanovanja, dokolica
 5. Uspon modernog građanstva, njegova struktura i uloga u nacionalnom pokretu i modernizacijskim procesima
 6. Obrazovna putanja modernog građanstva
 7. Moderna građanska kultura – udruge, institucije, tisak, razvoj javnosti;
 8. od Šenoe do Matoša – književnost u funkciji nacije
 9. d bidermajera do secesije – kultura stanovanja i vizualna prezentacija građanske elite
 10. Položaj žena u obitelji i u društvu
 11. Djeca i adolescenti
 12. terenska nastava u jednom od zagrebačkih muzeja (Hrvatskom školskom muzeju, Muzeju grada Zagreba, Muzeju za umjetnost i obrt, Modernoj galeriji...
 13. komparatističke teme
 14. zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. definicija termina: "građanstvo», «staleško građanstvo», «moderno građanstvo», «moderna građanska kultura», «privredno građanstvo», «građanska inteligencija», «modernizacija» «moderna građanska kultura».
 2. poznavanje temeljne literature i izvora
 3. prezentacija podataka u obliku usmenog rada
Metode podučavanja
Izlaganje, tumačenje, komparacija, terenska nastava, e-učenje
Metode ocjenjivanja
pohađanje i aktivnost na nastavi pisani rad usmeni razgovor o radu

Obavezna literatura
 1. Mirjana Gross-Agneza Szabo, Prema hrvatskom građanskom društvu, Zagreb, 1992.,
 2. Iskra Iveljić, Očevi i sinovi. Privredna elita Zagrebu u drugoj polovici 19. stoljeća, Zagreb, 2007.
 3. Zvjezdana Sikirić, Građani slobodnog i kraljevskog grada Zagreba prema Knjizi građana /1733-1799), Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 29,1996., 103-128.
Dopunska literatura
 1. Katalozi izložbi Muzeja za umjentost i obrt u Zagrebu: Bidermajer u Hrvatskoj (1997.), Hisotricizam u Hrvatskoj (2000.) i Secesija u Hrvatskoj (2004.)
 2. Literatura se dogovara inidividualno ovisno o temi za pisani rad

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 4. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 7. semestar