Naziv
Od staleškog ka modernom građanstvu
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
36773
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s dugotrajnim procesom tranzicije od staleškog ka modernom građanstvu i modernoj građanskoj kulturi te razložiti strukturu, društvenu, političku, kulturnu i ekonomsku ulogu kao i svakodnevni život staleškog i modernog građanstva.
Sadržaj
 1. Objašnjenje temeljnih pojmova i njihovih različitih značenja:
 2. Historiografski pregled
 3. Staleško građanstvo Banske Hrvatske u prvoj polovici 19. stoljeća; Protomodernizacijski procesi – vertikalna i horizontalna mobilnost, socijalna dinamika, geneza modernog građanstva
 4. Svakodnevni život staleškog građanstva do 1848. – obitelj, kultura stanovanja, dokolica
 5. Uspon modernog građanstva, njegova struktura i uloga u nacionalnom pokretu i modernizacijskim procesima
 6. Obrazovna putanja modernog građanstva
 7. Moderna građanska kultura – udruge, institucije, tisak, razvoj javnosti;
 8. od Šenoe do Matoša – književnost u funkciji nacije
 9. d bidermajera do secesije – kultura stanovanja i vizualna prezentacija građanske elite
 10. Položaj žena u obitelji i u društvu
 11. Djeca i adolescenti
 12. terenska nastava u jednom od zagrebačkih muzeja (Hrvatskom školskom muzeju, Muzeju grada Zagreba, Muzeju za umjetnost i obrt, Modernoj galeriji...
 13. komparatističke teme
 14. zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. definicija termina: "građanstvo», «staleško građanstvo», «moderno građanstvo», «moderna građanska kultura», «privredno građanstvo», «građanska inteligencija», «modernizacija» «moderna građanska kultura».
 2. poznavanje temeljne literature i izvora
 3. prezentacija podataka u obliku usmenog rada
Metode podučavanja
Izlaganje, tumačenje, komparacija, terenska nastava, e-učenje
Metode ocjenjivanja
pohađanje i aktivnost na nastavi pisani rad usmeni razgovor o radu

Obavezna literatura
 1. Mirjana Gross-Agneza Szabo, Prema hrvatskom građanskom društvu, Zagreb, 1992.,
 2. Iskra Iveljić, Očevi i sinovi. Privredna elita Zagrebu u drugoj polovici 19. stoljeća, Zagreb, 2007.
 3. Zvjezdana Sikirić, Građani slobodnog i kraljevskog grada Zagreba prema Knjizi građana /1733-1799), Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 29,1996., 103-128.
Dopunska literatura
 1. Katalozi izložbi Muzeja za umjentost i obrt u Zagrebu: Bidermajer u Hrvatskoj (1997.), Hisotricizam u Hrvatskoj (2000.) i Secesija u Hrvatskoj (2004.)
 2. Literatura se dogovara inidividualno ovisno o temi za pisani rad

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 7. semestar