Naziv
Odabrane teme iz područja židovske misli: Suvremena židovska misao
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
147583
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente sa glavnim djelima suvremenih židovskih mislioca, njihovim sadržajem i okolnostima njihovog nastanka, kao i s doprinosom zapadnoj misli u širem smislu. Poseban naglasak biti će stavljen na propitivanje židovskog identiteta i to iz religijske, kulturalne te političke perspektive.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Posljedice emancipacije za europsko židovstvo
 3. Reformno židovsto kroz glavne predstavnike
 4. Wissenschaft des Judentums i Jewish Encyclopedia
 5. Neo-ortodoksija kroz glavni predstavnike
 6. Hasidizam kroz glavne predstavnike
 7. Herman Cohen i Leo Strauss - sraz dviju generacija
 8. Franz Rosenzwieg: djela, misao i značaj
 9. Moses Hess: između socijalizma i cionizma
 10. Joseph Soloveitchik i židovski egzistencijalizam
 11. Abraham Joshua Heschel i konzervativni pokret
 12. Mordechai Kaplan i rekonstrukcionistički pokret
 13. Emanuel Levinas i povratak religijskom jeziku
 14. Rebbe Menahem Mendel Schneerson; djela, misao i značaj
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Prepoznati glavnih židovskih mislioca u periodu nakon emancipacije do danas.
 2. Upoznati sadržaj, važnost i okolnosti nastanka glavnih djela židovskih mislioca u navedenom periodu.
 3. Razumjeti različite pristupe židovskom identitetu.
 4. Razumjeti odnose različitih denominacija i njihovih mislioca prema suvremenosti.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. William Kluback; Hermann Cohen. The Challenge of a Religion of Reason; Scholars Press, 1984
 2. Leo Strauss, Kenneth Hart Green. Jewish Philosophy and the Crisis of Modernity: Essays and Lectures in Modern Jewish Thought, State University of New York Press, 1997
 3. Norbert Glatzer. Franz Rosenzweig: His Life and Thought; Hackett Publishing, 1998
 4. Salomon Malka, Michael Kigel, Sonja M. Embree. Emmanuel Levinas: His Life and Legacy; Duquesne University Press, 2006
 5. Jonathan Cohen. Philosophers and Scholars: Wolfson, Guttmann and Strauss on the History of Jewish Philosophy; Lexington Books, 2007
 6. Enzo Traverso. The Marxists and the Jewish Question: The History of a Debate, 1843-1943; Humanities Press, 1994
 7. Ber Borochov, Mitchell Cohen. Class Struggle and the Jewish Nation: Selected Essays in Marxist Zionism; Transaction Publishers, 1984
 8. Halakhic Man. Joseph Soloveitchik; Jewish Publication Society of America, 1983
 9. Religion or Halakha: The Philosophy of Rabbi Joseph B. Soloveitchik (Supplements to the Journal of Jewish Thought and Philosophy); Dov Schwartz; Brill Academic Publishers; 2007
 10. Louis Jacobs. The Emergence of Modern Denominationalism I: Modernization and its discontents: the Jewish Enlightenment and the emergence of the Reform movement; The Jewish Religion: A Companion, Oxford University Press, 1995
 11. Difficult Freedom: Essays on Judaism (Johns Hopkins Jewish Studies); Emmanuel Levinas; The Johns Hopkins University Press; 1997
 12. Emmanuel Levinas on the Priority of Ethics: Putting Ethics First; Joshua James Shaw; Cambria Press; 2008
 13. Judaism as a Civilization: Toward a Reconstruction of American-Jewish Life; Kaplan, Mordecai M; Jewish Publication Society; 1981
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar