Naziv
Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
36802
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  3. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
Fakultetska ponuda
  • Diplomski studij: Zimski semestar