Naziv
Opća povijest književnosti: Čitatelj i čitanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
184236
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Steći znanje o povijesti književnih čitateljskih zajednica u Euroaziji do moderniteta te o konceptima čitatelja i čitanja književnosti u suvremenoj književnoj teoriji i istraživačkoj praksi.
Sadržaj
 1. 1 – Konstituiranje kolegija
 2. 2 – Konceptualizacija čitatelja i čitanja
 3. 3 – Povijest čitanja I – latinski kozmopolis
 4. 4 – Povijest čitanja II – arapski kozmopolis
 5. 5 – Povijest čitanja III – sanskrtski kozmopolis
 6. 6 – Povijest čitanja IV – kineski kozmopolis
 7. 7 – Teorija čitatelja I – idealnost i informiranost
 8. 8 – Teorija čitatelja II – implikacija i inskripcija
 9. 9 – Teorija čitatelja III – identitet i identifikacija
 10. 10 – Teorija čitatelja IV – zaključno
 11. 11 – Sinteza I – motivacija
 12. 12 – Sinteza II – posredovanje
 13. 13 – Sinteza III – aplikacija
 14. 14 – Sinteza IV – zaključno
 15. 15 – Zaključivanje kolegija

Ishodi učenja
 1. prepoznati i opisati čitateljsku situaciju u četiri velika književna kozmopolisa
 2. uočiti i analizirati različite čitateljske konstrukte proizašle iz teorije književnosti
 3. primijeniti usvojene književnoznanstvene pojmove i metode u analizi suvremenih aspekata čitanja književnih tekstova
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Bhagavad-gita (preveo Goran Kardaš; Zagreb, Demetra, 2006.)
 2. Eneida (preveo Bratoljub Klaić; Zagreb, Zora, Matica hrvatska, 1970.)
 3. Pripovijest o Genjiju (preveo Nikica Petrak; Zagreb, Naklada Ljevak, 2002. [izbor])
 4. Tisuću i jedna noć (preveo Esad Duraković; Zagreb, V. B. Z., 2010. [izbor])
 5. Hanna Adoni i Hillel Nossek, "Between the Book and the Reader: The Uses of Reading for the Gratification of Personal Psychosocial Needs". U Rosalind Crone i Shafquat Towheed (ur.), The History of Reading, Volume 3; Hampshire, Palgrave Macmillan, 2011. (str. 49-65)
 6. Jonathan Culler, "Prolegomena to a Theory of Reading". U Susan Rubin Suleiman i Inge Crosman (ur.), The Reader in the Text: Essays on Audience and Interpretation; Princeton, Princeton University Press, 1980. (str. 46-66)
 7. Norman N. Holland, "About Emotions" i "Why Do We Care?". U Literature and the Brain; Cambridge, MA, The PsyArt Foundation, 2009. (str. 80-107)
 8. Wolfgang Iser, "Implicitni čitatelj: uloga čitatelja u Fieldingovu Tomu Jonesu". U Zlatko Kramarić (ur.), Uvod u naratologiju; Osijek, Radničko sveučilište, 1989. (str. 53-65)
 9. Hans Robert Jauss, "Levels of Identification of Hero and Audience". New Literary History, sv. 5, br. 2, 1974. (str. 283-317)
 10. David Comer Kidd i Emanuele Castano, "Reading literary fiction improves theory of mind". Science, sv. 342, br. 6156, 2013. (str. 377-380)
 11. Keith Oatley, "A taxonomy of the emotions of literary response and a theory of identification in fictional narrative". Poetics, sv. 23, br. 1-2, 1995. (str. 53-74)
 12. Anders Pettersson, "The Application of Literature to Life". U The Concept of Literary Application; Hampshire, Palgrave Macmillan, 2012. (str. 1-24)
Dopunska literatura
 1. Alexander Beecroft. An Ecology of World Literature; London i New York, Verso, 2015.
 2. Sheldon Pollock, The Language of the Gods in the World of Men; Berkeley i Los Angeles, CA, University of California Press, 2009.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar