Naziv
Opća povijest književnosti: Čitatelj i čitanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
184236
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Steći znanje o povijesti književnih čitateljskih zajednica u Euroaziji do moderniteta te o konceptima čitatelja i čitanja književnosti u suvremenoj književnoj teoriji i istraživačkoj praksi.
Sadržaj
 1. 1 – Konstituiranje kolegija
 2. 2 – Konceptualizacija čitatelja i čitanja
 3. 3 – Povijest čitanja I – latinski kozmopolis
 4. 4 – Povijest čitanja II – arapski kozmopolis
 5. 5 – Povijest čitanja III – sanskrtski kozmopolis
 6. 6 – Povijest čitanja IV – kineski kozmopolis
 7. 7 – Teorija čitatelja I – idealnost i informiranost
 8. 8 – Teorija čitatelja II – implikacija i inskripcija
 9. 9 – Teorija čitatelja III – identitet i identifikacija
 10. 10 – Teorija čitatelja IV – zaključno
 11. 11 – Sinteza I – motivacija
 12. 12 – Sinteza II – posredovanje
 13. 13 – Sinteza III – aplikacija
 14. 14 – Sinteza IV – zaključno
 15. 15 – Zaključivanje kolegija

Ishodi učenja
 1. prepoznati i opisati čitateljsku situaciju u četiri velika književna kozmopolisa
 2. uočiti i analizirati različite čitateljske konstrukte proizašle iz teorije književnosti
 3. primijeniti usvojene književnoznanstvene pojmove i metode u analizi suvremenih aspekata čitanja književnih tekstova
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Bhagavad-gita (preveo Goran Kardaš; Zagreb, Demetra, 2006.)
 2. Eneida (preveo Bratoljub Klaić; Zagreb, Zora, Matica hrvatska, 1970.)
 3. Pripovijest o Genjiju (preveo Nikica Petrak; Zagreb, Naklada Ljevak, 2002. [izbor])
 4. Tisuću i jedna noć (preveo Esad Duraković; Zagreb, V. B. Z., 2010. [izbor])
 5. Hanna Adoni i Hillel Nossek, "Between the Book and the Reader: The Uses of Reading for the Gratification of Personal Psychosocial Needs". U Rosalind Crone i Shafquat Towheed (ur.), The History of Reading, Volume 3; Hampshire, Palgrave Macmillan, 2011. (str. 49-65)
 6. Jonathan Culler, "Prolegomena to a Theory of Reading". U Susan Rubin Suleiman i Inge Crosman (ur.), The Reader in the Text: Essays on Audience and Interpretation; Princeton, Princeton University Press, 1980. (str. 46-66)
 7. Norman N. Holland, "About Emotions" i "Why Do We Care?". U Literature and the Brain; Cambridge, MA, The PsyArt Foundation, 2009. (str. 80-107)
 8. Wolfgang Iser, "Implicitni čitatelj: uloga čitatelja u Fieldingovu Tomu Jonesu". U Zlatko Kramarić (ur.), Uvod u naratologiju; Osijek, Radničko sveučilište, 1989. (str. 53-65)
 9. Hans Robert Jauss, "Levels of Identification of Hero and Audience". New Literary History, sv. 5, br. 2, 1974. (str. 283-317)
 10. David Comer Kidd i Emanuele Castano, "Reading literary fiction improves theory of mind". Science, sv. 342, br. 6156, 2013. (str. 377-380)
 11. Keith Oatley, "A taxonomy of the emotions of literary response and a theory of identification in fictional narrative". Poetics, sv. 23, br. 1-2, 1995. (str. 53-74)
 12. Anders Pettersson, "The Application of Literature to Life". U The Concept of Literary Application; Hampshire, Palgrave Macmillan, 2012. (str. 1-24)
Dopunska literatura
 1. Alexander Beecroft. An Ecology of World Literature; London i New York, Verso, 2015.
 2. Sheldon Pollock, The Language of the Gods in the World of Men; Berkeley i Los Angeles, CA, University of California Press, 2009.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar