Naziv
Opća povijest književnosti: Čitatelj i čitanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS
6
Šifra
184236
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Steći općenito povijesno znanje o književnim čitateljskim zajednicama u Euroaziji do moderniteta te o konceptima čitatelja i čitanja književnosti u suvremenoj književnoj teoriji i istraživačkoj praksi.
Sadržaj
 1. 1 – Konstituiranje kolegija
 2. 2 – Konceptualizacija čitatelja i čitanja
 3. 3 – Teorija čitatelja I – idealnost i informiranost
 4. 4 – Teorija čitatelja II – implikacija i inskripcija
 5. 5 – Teorija čitatelja III – identitet i identifikacija
 6. 6 – Teorija čitatelja IV – zaključno
 7. 7 – Povijest čitanja I – latinski kozmopolis
 8. 8 – Povijest čitanja II – arapski kozmopolis
 9. 9 – Povijest čitanja III – sanskrtski kozmopolis
 10. 10 – Povijest čitanja IV – kineski kozmopolis
 11. 11 – Sinteza I – motivacija
 12. 12 – Sinteza II – posredovanje
 13. 13 – Sinteza III – aplikacija
 14. 14 – Sinteza IV – zaključno
 15. 15 – Zaključivanje kolegija

Ishodi učenja
 1. primijeniti književnoteorijske pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena
 2. definirati ključne elemente književnoteorijske pojmovne i metodološke aparature
 3. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem jednom svjetskom jeziku
 4. samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Dostupno na http://www.ffzg.unizg.hr/kompk/modules/documentdownload.php?idDocument=1279
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar