Naziv
Bugarska književnost od početka 20. stoljeća do 1945.
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
81418
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Predstavljanje osnovnih tendencija, autora i djela bugarskog modernizma i međuratne književnosti u aktualnom sociokulturnom kontekstu. Upoznavanje osobitosti bugarske književnopovijesne situacije u razmatranom razdoblju. Upoznavanje i razumijevanje reprezentativnih ostvarenja. Razvijanje opće sposobnosti književnokritičkog i stručnog čitanja književnog teksta.
Sadržaj
 1. Početak modernih tendencija u književnoj misli bugarskih autora. Stvaranje temelja moderne kulturne svijesti – „Mladi i stari“ u književnom životu između 19. i 20. st. Formiranje kruga Мисъл, osnovne tendencija idejno-estetskog programa. Sustavni utjecaji tuđe kulturne tradicije. Estetski individualizam.
 2. Petko Slavejkov, interpretacija odabranih pjesama
 3. Pejo Javorov, interpretacija odabranih pjesama
 4. Dimitar Bojadžiev, interpretacija odabranih pjesama
 5. (Anti)ratna poezija Dimča Debeljanova
 6. Hristo Smirnenski: Djeca grada, interpretacija odabranih pjesama
 7. Georgi Stamatov, interpretacija pripovijetke "Mali Sodom"
 8. Modernistički elementi u prozi; Elin Pelin, interpretacija odabranih pripovjedaka
 9. Modernistički elementi u prozi; Elin Pelin, interpretacija odabranih pripovjedaka
 10. Elin Pelin, interpetacija pripovijesti "Geraci"
 11. Modernistički elementi u prozi; Jordan Jovkov, interpretacija odabranih pripovijedaka
 12. Modernistički elementi u prozi; Jordan Jovkov, interpretacija odabranih pripovijedaka
 13. Jordan Jovkov, interpretacija ciklusa "Večeri u Antimovskom hanu"
 14. Jordan Jovkov, interpretacija romana "Imanje kraj granice"
 15. Sinteza

Ishodi učenja
 1. Opisati i analizirati najvažnije tekstove bugarske književnosti 1900-1945
 2. Razvijanje opće sposobnosti knjiknjiževnokritičkog i stručnog čitanja književnog teksta
 3. Primijeniti naučena književno-povijesna znanja u samostalnim analizama književnih tekstova
 4. Upoznavanje glavnih tendencija u bugarskoj književnosti 1900-1945
Metode podučavanja
Predavanja, zajedničke analize tekstova, samostalne analize
Metode ocjenjivanja
Redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje zadanih tekstova), izrada seminarskog rada, završno usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Svetlozar Igov: Istorija nove bugarske književnosti, Beograd, 2004.
 2. Bugarska poezija XX: veka, Nolit, Beograd, 1969.
 3. Pregled bugarske poezije 19. i 20. stoljeća, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2012.
 4. Povijest svjetske književnosti,: knjiga 7 (Petar Kepeski: Bugarska književnost), uredio Aleksandar Flaker, Zagreb, 1975.
Dopunska literatura
 1. Beker, Miroslav, Suvremene književne teorije, MH, Zagreb, 1999.
 2. Staiger, Emil, Temeljni pojmovi poetike, Ceres, Zagreb, 1996. (poglavlje «Lirski stil: sjećanje»)
 3. Culler, Jonathan: Književna teorija, Vrlo kratak uvod, AGM, Zagreb, 1997.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 7. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 16. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 25. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 26. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 27. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar