Naziv
Opća teorija baštine
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
64088
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Usvajanje temeljnih znanja o teoriji baštine – njena priroda, područje i specifičnosti; trendovi i tendencije unutar baštine; osposobljavanje studenata za razumijevanje baštine kao cjelovitog fenomena; primjenu teorije u praksi unutar baštinskih institucija sa svrhom razumijevanja istinske uloge institucija; građenje baštinske profesije zadržavajući specijalistička zanimanja
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Svijet protumačen kustosima (globalizacija i kultura, kriza identiteta)
 3. Osnovni pojmovi teorije baštine (vrijeme, memorija, prošlost, povijest, kultura, identitet, baština)
 4. Priroda teorije baštine (Informacijske znanosti - elementi heritologije)
 5. Specifična metoda heritologije
 6. Idealistički cilj
 7. Struktura heritologije, definicija heritologije
 8. Baštinske struke
 9. Profesionalna vrsnoća
 10. Profesionalno obrazovanje i nova stručnost
 11. Međunarodna organizacija struke (organizacije, glasila, skupovi)
 12. Kritika teorije i prakse
 13. Budućnost baštine
 14. Teorija i planiranje-programiranje muzeja i baštinskih akcija
 15. Zaključno predavanje

Ishodi učenja
 1. Razumjeti osnovnih pristupa proučavanju baštine
 2. Razlikovati terminologiju koja pripada istraživačkim pristupima
 3. Prepoznati osnovne domaće i međunarodne institucije koje se bave baštinom
 4. Razumjeti osnovne postavke međunarodnih dokumenata o baštini
 5. Odabrati i primijeniti teorije baštine na konkretnim primjerima
 6. Vrednovati baštinske informacije i način njihove interpretacije unutar pojedinih teorijskih pristupa
Metode podučavanja
Predavanja i seminari, diskusija
Metode ocjenjivanja
Seminarski radovi i pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Lowenthal, David. The past is the foreign country. Cambridge: Cambridge University Press, 1985
 2. Dana, John Cotton. The New Museum - selected writings of John Cotton Dana. Washington: American Association of Museums / Newark Museum, 1999.
 3. Weil, Stephen E. Rethinking the Museum and other meditations. Washington and London. Smithsonian Institution Press. 1990.
 4. Vergo, Peter (ed.). The New Museology. London. Reaktion Books Ltd. 1989.
Dopunska literatura
 1. Macdonald, Sharon; Fyfe, Gordon (ed.) Theorizing Museums. London. Blackwell Publishers. 1996.
 2. Mumford, Lewis. Mit o mašini. Zagreb: Graficki zavod Hrvatske, 1986.
 3. Miles, R.; Zavala, L.(ed.). Towards the Museum of the Future. Routledge, London, 1993.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar