Naziv
Osnove arapskog jezika 2
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
147589
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar