Naziv
Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (I)
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
50993
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Dalje upoznavanje polaznika s morfologijom i sintaksomu arapskoga jezika.
Sadržaj
 1. Predavanja: redni brojevi, distributivni brojevi; zbirne imenice Vježbe: osnovni, redni i distributivni brojevi: čitanje i prevođenje
 2. Predavanja: pridjevi: tvorbeni modeli; komparacija (elativ) Vježbe: komparativ i superlativ; čitanje i prevođenje
 3. Predavanja: imperfekt: osnova i lični nastavci. Perfekt i imperfekt: aktiv i pasiv Vježbe: Čitanje i prevođenje rečenica s glagolom u imperfektu
 4. Predavanja: tvorbeni modeli i sintaksa glagolskih pridjeva (participa aktivnog i participa pasivnog) I. glagolske vrste; imenice mjesta i vremena; imena oruđa. Vježbe: Imperfekt; participi
 5. Predavanja: glagolski načini: jusiv (skraćeni način), konjunktiv i imperativ Vježbe: glagolske rečenice
 6. Predavanja: Prijedlozi (ponavljanje i proširivanje gradiva); prilozi Vježbe: Čitanje i prevođenje; ponavljanje perfekta i imperfekta
 7. Predavanja: Arapska glagolska imenica (masdar); paradigme masdara Vježbe: Čitanje i prevođenje rečenica s glagolom u perfektu i imperfektu; upotreba masdara
 8. Predavanja: proširene glagolske vrste (uvod); II. i III. glagolska vrsta: tvorbeni modeli i semantička obilježja Vježbe: čitanje i prevođenje tekstova s glagolima II. i III. vrste; služenje rječnikom
 9. Predavanja: III. i IV. glagolska vrsta Vježbe: čitanje i prevođenje tekstova s glagolima III. i IV. vrste; služenje rječnikom
 10. Predavanja: V.,, VI, VII . i VIII. glagolska vrsta Vježbe: čitanje i prevođenje; ponavljanje; zadaće: prevođenje tekstova uz samostalnu upotrebu rječnika
 11. Predavanja: IX. i X. glagolska vrsta Vježbe: čitanje i prevođenje; ponavljanje proširenih glagolskih vrsta; kolokvij
 12. Predavanja: Pridjevi – nastavak: pridjevska, neprava genitivna veza; ustaljene genitivne veze pridjevskog značenja; pridjevi suprotnog značenja; opisno poređenje; akuzativ stanja (hal) Vježbe: čitanje i prevođenje književnih i novinskih tekstova
 13. Predavanja: Imenice duge deklinacije; apsolutna negacija Vježbe: čitanje i prevođenje novinskih članaka i drugih odabranih tekstova
 14. Ponavljanje gradiva, pripreme za ispit, probni testovi

Ishodi učenja
 1. čitati vokalizirane tekstove na arapskome
 2. opisati i objasniti tvorbene modele arapskih participa, glagoskih imenica i dr.
 3. objasniti i prepoznati tvorbene modele proširenih vrsta arapskih glagola
 4. objasniti sintaksu brojeva u arapskome
 5. samostalno prevoditi s hrvatskog na arapski i s arapskog na hrvatski rečenice s glagolima u perfektu i prezentu
 6. služiti se rječnikom arapskog jezika ustrojenim prema korijenu riječi
Metode podučavanja
Predavanja. Zajedničko prevođenje na satu.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje prijevoda s hrvatskog na arapski i s arapskog na hrvatski. Ocjenjivanje čitanja. Posebno se vrednuje aktivno sudjelovanje na nastavi i redovito donošenje samostalno prevedenih rečenica.

Obavezna literatura
 1. Abboud i dr., Elementary Modern Standard Arabic I, Cambridge University Press. (odabrane lekcije)
 2. Cowan, David, Modern Literary Arabic, Cambridge University Press (više izdanja)
Dopunska literatura
 1. Wright, W., A Grammar of the Arabic Language, Cambridge University Press, 1967. (više izdanja)
 2. Muftić, Teufik, Arapsko-bosanski rječnik, El-Kalem, Sarajevo (stari naslov: Arapsko-srpskohrvatski rječnik)
 3. Wehr, Hans (ur. J. M. Cowan), A Dictionary of Modern Written Arabic, Bejrut – London, više izdanja

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 11. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 14. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 15. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 21. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 23. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 24. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar