Naziv
Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (II)
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
50998
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Dalje upoznavanje polaznika s morfologijom i sintaksom arapskoga jezika
Sadržaj
 1. Predavanja: odnosne zamjenice; odnosne rečenice (sindetske i asindetske) Vježbe: odnosne rečenice, čitanje odabranih tekstova
 2. Predavanja: INNA i srodne čestice; izrične rečenice; rastavne rečenice; uzročne i načinske rečenice; uzvici Vježbe: čitanje i prevođenje
 3. Predavanja: glagolski načini; skraćeni način (jusiv); niječne rečenice s jusivom Vježbe: čitanje i prevođenje; slušanje audio zapisa
 4. Predavanja: konjunktiv Vježbe: Čitanje i prevođenje uz upotrebu rječnika
 5. Predavanja: imperativ Vježbe: Rečenice s jusivom, konjunktivom i imperativom; dijalozi, čitanje i prevođenje
 6. Kolokvij. Vježbe: Čitanje i prevođenje uz upotrebu rječnika; prepoznavanje vrsta riječi
 7. Predavanja: četverokonsonantni glagoli Vježbe: čitanje i prevođenje; upotreba rječnika; prepoznavanje vrsta riječi
 8. Predavanja: hamzirani i podvostručeni glagoli Vježbe: čitanje i prevođenje; upotreba rječnika; prepoznavanje vrsta riječi
 9. Predavanja: polupravilni, šuplji, krnji i dvostruko nepravilni glagoli Vježbe: čitanje i prevođenje tekstova; upotreba rječnika
 10. Predavanja: imperfekt za prošlost Vježbe: čitanje i prevođenje; prepoznavanje vrsta riječi
 11. Predavanja: pluskvamperfekt Vježbe: čitanje i prevođenje
 12. Predavanja: futur II. Vježbe: čitanje i prevođenje; prepoznavanje vrsta riječi
 13. Predavanja: futur II. Vježbe: čitanje i prevođenje; prepoznavanje vrsta riječi
 14. Ponavljanje gradiva, pripreme za ispit

Ishodi učenja
 1. voditi elementarnu konverzaciju na književnom arapskom jeziku
 2. opisati i objasniti osnovne morfološke i sintaktičke kategorije u arapskom jeziku
 3. samostalno prevesti jednostavne tekstove s arapskog na hrvatski
 4. prepoznati elemente arapske morfologije u osmanskom jeziku
 5. samostalno prevoditi s hrvatskog na arapski i s arapskog na hrvatski rečenice s glagolima u perfektu i prezentu
Metode podučavanja
Predavanja. Zajedničko prevođenje na satu.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje prijevoda s hrvatskog na arapski i s arapskog na hrvatski. Ocjenjivanje čitanja. Posebno se vrednuje aktivno sudjelovanje na nastavi i redovito donošenje samostalno prevedenih rečenica.

Obavezna literatura
 1. Abboud i dr., Elementary Modern Standard Arabic I, Cambridge University Press. (odabrane lekcije)
 2. Cowan, David, Modern Literary Arabic, Cambridge University Press (više izdanja)
Dopunska literatura
 1. Muftić, Teufik, Gramatika arapskog jezika, Sarajevo, 1998.
 2. Wright, W., A Grammar of the Arabic Language, Cambridge University Press, 1967. (više izdanja)
 3. Muftić, Teufik, Arapsko-bosanski rječnik, El-Kalem, Sarajevo (stari naslov: Arapsko-srpskohrvatski rječnik)
 4. Wehr, Hans (ur. J. M. Cowan), A Dictionary of Modern Written Arabic, Bejrut – London, više izdanja

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 6. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 11. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 14. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 16. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 21. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 22. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 24. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 25. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar