Naziv
Osnove hindske gramatike 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
69715
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Vježbe iz stranog jezika
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za polaganje kolegija se moraju
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Cilj je kolegija upoznavanje studenata s morfološkom strukturom hindskoga jezika i s osnovama sintakse kako bi mogli prevoditi jednostavnije tekstove i uspoređivati morfološku i stintaktičku strukturu hindskoga s genetski srodnim romskim jezikom.
Sadržaj
 1. ponavljanje agentivne konstrukcije, provjera znanja gradiva iz proteklog semestra, uvod u prošlo vrijeme
 2. negotovo prošlo vrijeme, gotovo prošlo vrijeme, trajno prošlo vrijeme
 3. provjera zadaće, pripovjedna vremena, rad na primjerima
 4. provjera zadaće, buduće nesloženo vrijeme, i prezumptivi (negotovi, gotovi, trajni)
 5. provjera zadaće, konjunktiv (nesloženi, negotovi, gotovi, trajni), tvorba nepravilnih konjunktiva.
 6. provjera zadaće, imperativ, pasiv i pasivna konstrukcija, kauzativni glagoli
 7. 7-15.čitanje hindskog teksta po izboru nastavnika. Složeni glagoli i elementi hindske sintakse analizirat će se kako se ovi budu pojavljivali u tekstu, a od studenata će se zahtijevati da ih u cijelosti usvoje. Posebno će se skretati pozornost na semantiku složenih glagola i njihovu ekspresivnost, te na gradnju hindske zavisno-složene rečenice (vremenske, pogodbene, objektne, uzročne i sl.).

Ishodi učenja
 1. Student će moći opisati i objasniti morfološku strukturu hindskoga jezika kao i neke elemente sintakse.
 2. Student će moći prepoznati sve gramatičke oblike u hindskoj rečenici.
 3. Student će moći primjeniti znanje iz morfologije i sintakse na prijevod hindskoga teksta na hrvatski jezik uz pomoć rječnika. 4. sastaviti vlastiti jednostavni tekst na hindskome jeziku.
 4. Student će moći prosuditi o vrsti zavisno složenih hindskih rečenica.
 5. Student će moći sastaviti jednostavan tekst na hindskome jeziku.
Metode podučavanja
Predavanje i vježne
Metode ocjenjivanja
redovito pohađanje nastave, redovno pisanje zadaća, na kraju godine polaganje usmenog i pismenog ispita.

Obavezna literatura
 1. Matišić, Zdravka (1996.), Elementi hindske gramatike, Zagreb
Dopunska literatura
 1. Pořizka, Vincenc (1972.), Hindština / Hindi Language Course, Praha
 2. McGregor, R. Stuart (/3/1995.), Outline of Hindi Grammar, Oxford
 3. McGregor, R. Stuart (1993., 1997.), Oxford Hindi – English Dictionary, Oxford, Delhi

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 2., 4., 6. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 5. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar