Naziv
Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
6
Šifra
95289
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Studenti dobivaju uvid u osnove povijesti i razvitka klasičnih civilizacija starog vijeka (grčke i rimske) s posebnim obzirom na zemljopisne, ekonomske i ekološke okolnosti njihova života. Cilj proseminara je da studenti steknu uvid u bogatstvo antičke mitologije, pročitaju i usvoje najvažnije mitološke priče i izvore na kojima su nastali, kako bi mogli samostalno prepoznavati ikonografiju na spomenicima i znanstveno pristupiti njezinoj analizi i interpretaciji.
Sadržaj
 1. Uvod u predmet. Periodizacija grčke civilizacije. 1. Uvod u mitologiju i ikonografiju
 2. Grčka u mračnom dobu i buđenje u 8. i 7. st. pr. Kr. 2. Kozmogonija i teogonija
 3. Grčka u arhajsko doba 3. Predolimpska božanstva
 4. Perzijski ratovi i rano klasično vrijeme 4. Zeus i Jupiter
 5. Grčka u 5. st. pr. Kr. i visoka klasika 5. Atena i Minerva
 6. Grčka u kasno klasično vrijeme 6. Apolon, Artemida i Dijana
 7. Grčka u kasno klasično vrijeme i u helenističkom razdoblju 7. Afrodita, Venera i Eros
 8. Helenizam i prijelaz prema rimskoj civilizaciji 8. Hera, Junona, Ares, Mars i Hefest
 9. Periodizacija rimske civilizacije i rani Rim 9. Hermes, Pan i nimfe
 10. Rim u vrijeme kraljeva i rane republike 10. Had i Perzefona
 11. Zbivanja u umjetnosti u Rimu u vrijeme republike 11. Dioniz i Posejdon
 12. Rim od republike do carstva 12. Heraklo i Herkul
 13. Rimska umjetnost u carsko vrijeme 13. Trojanski ciklus
 14. Zaključno o rimskoj umjetnosti. 14. Rimska božanstva koja se javljaju u provincijalnoj umjetnosti
 15. Zaključak predavanja i seminara i priprema za pismeni ispit. 15. Kolokvij

Ishodi učenja
 1. pregled povijesnog razvitka klasičnih civilizacija starog vijeka
 2. uvid u odnose između materijalne kulture i povijesnih činjenica i kako jedne utječu na druge
 3. usvajanje osnovnih mitoloških termina i pojmova
 4. upoznavanje temeljnih ikonografskih atributa grčkih i rimskih božanstava
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Predavanja se služe slikovnim i filmskim materijalima, posjetima muzejima i ostalim medijima prema potrebi.
Seminari se sastoje od dijela izlaganja i dijela aktivnog sudjelovanja studenata u opisivanju teme.
Metode ocjenjivanja
Položeni kolokvij iz antičke mitologije kao preduvjet za izlazak na pismeni ispit iz kolegija. Konačna ocjena je zbroj ocjena iz kolokvija i pismenog testa.

Obavezna literatura
 1. F. Chamoux, Grčka civilizacija, Beograd 1967.
 2. P. Grimal, Rimska civilizacija, Beograd 1968.
 3. G. Schwab, Najljepše priče klasične starine I-III, Grafički zavod Hrvatske, Sarajevo-Mostar, 1987.
 4. P. Olalla, Mitološki atlas Grčke, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2007.
Dopunska literatura
 1. N. G. L. Hammond, A History of Greece to 322 B.C., Clarendon Press Oxford, 1986 (3. izd.)
 2. J. Boardman, J. Griffin & O. Murray, The Oxford History of the Classical World, Oxford University Press, 1986.
 3. C. Kerényi, The Gods of the Greeks, Thames and Hudson, London, 1959.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar