Naziv
Otkrivanje Rima od Rafaela do Winckelmanna
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
78039
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj izbornog kolegija je upoznavanje s poviješću antikvarnih studija u Italiji i Europi od početka 16. do sredine 18. stoljeća. Studenti će se tokom semestra upoznati sa spisima, publikacijama, istraživačkim radom znamenitih europskih istraživača starina. Pored upoznavanja s poviješću istraživanja starina od vremena Rafaela Santija do J. J. Winckelmanna, cilj je upoznati studente s pretpoviješću modernih disciplina arheologije, povijesti umjetnosti i konzervatorskog djelovanja.
Sadržaj
 1. Humanističko istraživanje Rima u drugoj polovini 15. stoljeća
 2. Istraživanje antičke epigrafije i numizmatike u ranoj renesansi
 3. Nastanak renesansnih zbirki starina
 4. Antički spomenici Rima na početku 16. stoljeća
 5. Antikvarna kultura u papinskom Rimu u drugoj četvrtini 16. stoljeća
 6. Prvi kolokvij.
 7. Rimski spomenici pod papinskom upravom u drugoj četvrtini 16. stoljeća
 8. Antikvarna kultura u Rimu treće četvrtine 16. stoljeća
 9. Poimanje i tretman antičkih spomenika Rima u posljednjoj četvrtini 16. stoljeća
 10. Baština antičkog Rima u prvoj polovini 17. stoljeća
 11. Istraživanje i prikazivanje antičkih spomenika u Rimu druge polovine 17. stoljeća
 12. Istraživanje i tumačenje spomenika u prvoj polovini 18. stoljeća
 13. Od antikvarnih studija do povijesti umjetnosti: proučavanje starina do Winckelmannova doba
 14. Studentski seminari.
 15. Drugi kolokvij.

Ishodi učenja
 1. kritički interpretirati antikvarne tekstove Italije od renesanse do prosvjetiteljstva
 2. razlikovati filološki od antikvarnog pristupa interpretaciji starih spomenika
 3. razlikovati antikvarne studije od modernih povijesnih disciplina koje se bave interpretiranjem antičke baštine
 4. koristiti preciznu stručnu terminologiju pri interpretiranju spomenika
Metode podučavanja
Predavanja, studentske seminarske prezentacije, rasprava o izvornim tekstovima.
Metode ocjenjivanja
Redovitost pohađanja nastave, zalaganje na seminarima, ocjene iz dvaju kolokvija.

Obavezna literatura
 1. Sažeci predavanja koje je pripremio nastavnik.
 2. Arnaldo Momigliano, Antička povijest i antikvar, Zagreb 2012.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar