Naziv
Crnogorska književnost
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
144906
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s osnovama crnogorske književnosti, specifičnih veza i prožimanja srpske i crnogorske književnosti, kao i s reprezentativnim autorima i njihovim tekstovima.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Petar II Petrović Njegoš: Noć skuplja vijeka
 3. Petar II Petrović Njegoš: Gorski vijenac
 4. Stjepan Mitrov Ljubiša: Kanjoš Macedonović, Marko Miljanov Popović: Primjeri čojstva i junaštva
 5. Risto Ratković: Ponoć mene
 6. Mihajlo Lalić: Lelejska gora
 7. Miodrag Bulatović: Crveni petao leti prema nebu
 8. Miodrag Bulatović: Crveni petao leti prema nebu
 9. Branimir Šćepanović: Usta puna zemlje
 10. Sreten Asanović: Svadba
 11. Ognjen Spahić: Sve to
 12. Andrej Nikolaidis: Mimesis
 13. Andrej Nikolaidis: Mimesis
 14. Studentski referati i seminarska rasprava
 15. Studentski referati i seminarska rasprava

Ishodi učenja
 1. Imenovati reprezentativne autore i njihova djela.
 2. Objasniti preplitanje folklorne usmene i pisane tradicije u književnosti 19. stoljeća.
 3. Objasniti specifična prožimanja srpske i crnogorske književnosti 19. i 20. stoljeća.
 4. Komentirati odnos suvremene crnogorske književnosti i tradicije.
 5. Opisati i analizirati tekstove obrađene u sklopu nastave.
 6. Razviti stručno čitanje književnih tekstova.
 7. Razviti kritičko čitanje znanstvenih i stručnih tekstova.
 8. Samostalno osmisliti temu seminarskog rada, istražiti i prikupiti potrebnu literaturu
Metode podučavanja
Metode poučavanja uključuju predavalačku metodu uz PPT prezentacije, grupne diskusije na seminarskom dijelu kolegija i studentska izlaganja. Za lakše praćenje nastave koristit će se vizualni i audio materijali.
Metode ocjenjivanja
Redovito čitanje zadanih tekstova, izrada seminarskog rada i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Deretić, Jovan: Istorija srpske književnosti. Beograd: Nolit, 1983.
 2. Đukić, Trifun: Pregled književnog rada Crne Gore: od Vasilija Petrovića Njegoša do 1918, Cetinje: Narodna knjiga, 1951.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 20. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 23. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 24. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar