Naziv
Crnogorska književnost
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
144906
Semestri izvođenja
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s osnovama crnogorske književnosti, specifičnih veza i prožimanja srpske i crnogorske književnosti, kao i s reprezentativnim autorima i njihovim tekstovima.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Petar II Petrović Njegoš: Noć skuplja vijeka
 3. Petar II Petrović Njegoš: Gorski vijenac
 4. Stjepan Mitrov Ljubiša: Kanjoš Macedonović, Marko Miljanov Popović: Primjeri čojstva i junaštva
 5. Risto Ratković: Ponoć mene
 6. Mihajlo Lalić: Lelejska gora
 7. Miodrag Bulatović: Crveni petao leti prema nebu
 8. Miodrag Bulatović: Crveni petao leti prema nebu
 9. Branimir Šćepanović: Usta puna zemlje
 10. Sreten Asanović: Svadba
 11. Ognjen Spahić: Sve to
 12. Andrej Nikolaidis: Mimesis
 13. Andrej Nikolaidis: Mimesis
 14. Studentski referati i seminarska rasprava
 15. Studentski referati i seminarska rasprava

Ishodi učenja
 1. Imenovati reprezentativne autore i njihova djela.
 2. Objasniti preplitanje folklorne usmene i pisane tradicije u književnosti 19. stoljeća.
 3. Objasniti specifična prožimanja srpske i crnogorske književnosti 19. i 20. stoljeća.
 4. Komentirati odnos suvremene crnogorske književnosti i tradicije.
 5. Opisati i analizirati tekstove obrađene u sklopu nastave.
 6. Razviti stručno čitanje književnih tekstova.
 7. Razviti kritičko čitanje znanstvenih i stručnih tekstova.
 8. Samostalno osmisliti temu seminarskog rada, istražiti i prikupiti potrebnu literaturu
Metode podučavanja
Metode poučavanja uključuju predavalačku metodu uz PPT prezentacije, grupne diskusije na seminarskom dijelu kolegija i studentska izlaganja. Za lakše praćenje nastave koristit će se vizualni i audio materijali.
Metode ocjenjivanja
Redovito čitanje zadanih tekstova, izrada seminarskog rada i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Deretić, Jovan: Istorija srpske književnosti. Beograd: Nolit, 1983.
 2. Đukić, Trifun: Pregled književnog rada Crne Gore: od Vasilija Petrovića Njegoša do 1918, Cetinje: Narodna knjiga, 1951.
Dopunska literatura