Naziv
Počeci simbolike i umjetnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117489
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Stjecanje suvremenih spoznaja o pojavi simbolike, postanku jezika, prapočecima duhovnosti, te pojavi i razvoju apstraktne i figurativne umjetnosti u paleolitiku
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Krive interpretacije i stvarni pokazatelji simboličkog ponašanja u donjem paleolitiku
 3. Ukopi neandertalaca
 4. Pitanje kanibalizma
 5. Kritika teorija kulta lubanje i kulta medvjeda
 6. Korištenje osobnih ornamenata u srednjem paleolitiku
 7. Mogućnost proizvodnje zvuka i glazbe u srednjem paleolitiku
 8. Ukopi gornjeg paleolitika
 9. Pojava figurativne umjetnosti u Europi
 10. Teorija magije lova
 11. Teorije umjetnosti zbog umjetnosti i totemizma
 12. Strukturalistička teorija
 13. Teorija o prijenosu informacija
 14. Šamanistička teorija
 15. Sinteza

Ishodi učenja
 1. Objasniti modele nastanka modernog ponašanja i argumentirano izraziti mišljenje o prikladnosti svakog od četiri osnovna modela
 2. Moći kritički sagledati teorije o kultnom ponašanju i kontekstu neandertalskih ukopa
 3. Moći kritički interpretirati ukope gornjeg paleolitika
 4. Objasniti teorije o nastanku i svrsi umjetnosti uz kritičko sagledavanje te problematike
 5. Povezati i integrirati stečeno znanje o razvoju simboličkog ponašanja u paleolitiku i samostalno doći do relevantnih zaključaka
Metode podučavanja
Predavanja uz slikovni materijal, rad sa didaktičkom zbirkom
Metode ocjenjivanja
Pohađanje i aktivnost na nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. P. G. Chase & H. L. Dibble Middle Paleolithic symbolysm: A review of current evidence and interpretations. Journal of Anthropological Archaeology 6, 1987.: 263-296.
 2. M. W. Conkey A Century of Paleolithic cave art. Archaeology 34(4), 1981.: 20 – 28.
 3. T. Einwögerer, H. Friesinger, M. Händel, Ch. Neugebauer-Maresch, U. Simon & M. Teschler-Nicola Upper Palaeolithic infant burials. Nature 444 (16), 2006.: 285.
 4. F. d’Errico The invisible frontier. A multiple species model for the Origin of behavioral modernity. Evolutionary Anthropology 12, 2003.: 188-202
 5. I. Karavanić Prapočetci religije: simbolika i duhovnost u paleolitiku. Zagreb: 2012.
 6. J. M. Lindly & G. A. Clark Symbolism and modern human origins. Current Anthropology 31, 1990.: 233-261.
 7. H. Valladas, J. Clottes, J.-M., Geneste, M. A. Garcia, M. Arnold, H. Cachier, & N. Tisnérat-Laborde Evolution of prehistoric cave art. Nature 413, 2001.: 479.
 8. T. D. White Once were Cannibals. Scientific American 265(2) 2001.: 47-55.
Dopunska literatura
 1. Kozłowski, J. K. Religiozni osjećaj tijekom pretpovijesti: gornji paleolitik. U: Religioznost u pretpovijesti (F. Facchini, M. Gimbutas, J. F. Kozlowski i B. Vandermeersch), str. 53 – 81.Zagreb, 2004.
 2. Pettitt, P. B. The Palaeolithic Origins of Human Burial. London i New York: 2011.
 3. Vandermeersch, B. Najstarije sahrane. U: Religioznost u pretpovijesti (F. Facchini, M. Gimbutas, J. F. Kozlowski i B. Vandermeersch), str. 19 – 51. Zagreb : 2004.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. smjer Prapovijesna, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. smjer Antička, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 3. smjer Srednjovjekovna, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar