Naziv
Poredbena filozofija i stručna književnost 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
131792
Semestri izvođenja
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Produbljivanje znanja iz indijskih filozofskih sustava i stručne književnosti; osobitosti stručne književnosti i funkcionalnoga stila jezika na kojem su sastavljene; pomoć studentima u izradi magistarskoga rada kojemu je tema iz područja indijskih filozofija i stručne književnosti, pomoć u svladavanju tehničkih i stručnih zadataka pri izradi rada; u sagledavanju cjeline područja i literature; u ovladavanju pomagalima i metodama, u razumijevanju aktualnih problema i zadataka.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Sudent će moći definirati temeljne pojmove indijskih filozofskih sustava i stručne književnosti.
 2. Student će moći opisati pojedine filozofske sustave i grane stručne književnosti staroindijske.
 3. Student će se moći koristiti bibliografskim resursima koji će mu pomoći pri izradi magistarskoga rada.
 4. Student će se moći služiti znanstvenom sekundarnom literaturom i elektroničkim pomagalima za izradu magistarskoga rada iz područja indijskih filozofskih sustava i stručne književnosti.
 5. Student će moći osmisliti temu magistarskoga rada iz područja indijskih filozofskih sustava i stručne književnosti i planirati vlastito istraživanje.
Metode podučavanja
Predavanja, studentski seminari, konzultacije
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Glasenapp, Helmuth von (1949.), Die Philosophie der Inder, Stuttgart.
 2. Grundriss der Indo-Arischen Philologie und Altertumskunde (Strassburg)
 3. Plott, John C. (with James Michael Dolin, Russel E. Hatton and Paul Davin Mays) (1963. – 1979. – 1980. – 1984.), Global History of Philosophy I – IV…, Delhi – Varanasi – Patna.
 4. Tucci, Giuseppe (1977.), Storia della filosofia indiana, Bari. Srp. prijev. 1982.: Istorija indijske filzofije, Beograd.
 5. Mahadevan, T. M. P. (1974.), Invitation to Indian Philosophy, New Delhi.
 6. Hiriyanna, M. (1917.), Outlines of Indian Philosophy, London. Hrv. prijev. 1980.: Osnove indijske filozofije, Zagreb.
 7. Glasenapp, Helmuth von (1949.), Die Philosophie der Inder, Stuttgart.
Dopunska literatura
 1. Sinha, Jadunath (2rev1987.), Indian Philosophy I – III, Delhi.
 2. Veljačić, Čedomil (1978.), Razmeđa azijskih filozofija I – II, Zagreb.
 3. Veljačić, Čedomil (1958.), Filozofija istočnih naroda I. Indijska filozofija i odabrani tekstovi, Zagreb.
 4. Radhakrishnan, Sarvepalli (1923., 1927.), Indian Philosophy I – II, Oxford. Srp. prijev. 1964.: Indijska filozofija I – II, Beograd.
 5. Leaman, Oliver (ur.) (2001.), Encyclopaedia of Asian Philosophy, London – New York
 6. Ježić, Mislav (1999.), Ŗgvedske upanišadi, Zagreb.
 7. Iveković, Rada (1981.), Pregled indijske filozofije, Zagreb.
 8. Dasgupta, Surendranath (1922.), A History of Indian Philosophy I – V, Cambridge.