Naziv
Poredbena filozofija i stručna književnost 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
131793
Semestri izvođenja
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Dodatno produbljivanje znanja iz indijskih filozofskih sustava i stručne književnosti s težište na detaljnome opisu neke filozofske škole ili neke druge struke; pomoć studentima u izradi magistarskoga rada kojemu je tema iz područja indijskih filozofija i stručne književnosti, pomoć u svladavanju tehničkih i stručnih zadataka pri izradi rada; u sagledavanju cjeline područja i literature; u ovladavanju pomagalima i metodama, u razumijevanju aktualnih problema i zadataka.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Sudent će moći definirati probleme i njihova rješenja u pojednim indijskim filozofskim sustavima i drugim strukama.
  2. Student će moći opisati osobitosti pojedinih grana stručne književnosti staroindijske.
  3. Student će se moći služiti znanstvenom sekundarnom literaturom i elektroničkim pomagalima za izradu magistarskoga rada iz područja indijskih filozofskih sustava i stručne književnosti.
  4. Student će moći kritički produđivati sekundarnu literaturu koja pomaže pri odabranoj temi za diplomski rad.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura