Naziv
Poredbena filozofija i stručna književnost 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
131793
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Dodatno produbljivanje znanja iz indijskih filozofskih sustava i stručne književnosti s težište na detaljnome opisu neke filozofske škole ili neke druge struke; pomoć studentima u izradi magistarskoga rada kojemu je tema iz područja indijskih filozofija i stručne književnosti, pomoć u svladavanju tehničkih i stručnih zadataka pri izradi rada; u sagledavanju cjeline područja i literature; u ovladavanju pomagalima i metodama, u razumijevanju aktualnih problema i zadataka.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Sudent će moći definirati probleme i njihova rješenja u pojednim indijskim filozofskim sustavima i drugim strukama.
  2. Student će moći opisati osobitosti pojedinih grana stručne književnosti staroindijske.
  3. Student će se moći služiti znanstvenom sekundarnom literaturom i elektroničkim pomagalima za izradu magistarskoga rada iz područja indijskih filozofskih sustava i stručne književnosti.
  4. Student će moći kritički produđivati sekundarnu literaturu koja pomaže pri odabranoj temi za diplomski rad.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar