Naziv
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - hetitski
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
132716
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Kolegij obrađuje poredbenopovijesnu gramatiku hetitskog jezika. Razmatraju se problemi rekonstrukcije indoeuropskog prajezika, diskutiraju konkretni slučajevi hetitskih i indoeuropskih etimologija, raspravlja o problemima genetske supklasifikacije indoeuropskih jezika te se čitaju odabrani ulomci iz hetitskih tekstova.
Sadržaj
 1. Osnove povijesti hetitskog jezika
 2. Hetitski unutar indoeuropskih jezika
 3. Poredbena fonologija: okluzivi
 4. Poredbena fonologija: sonanti
 5. Poredbena fonologija: frikativi
 6. Poredbena fonologija: vokali
 7. Poredbena morfologija: imenice
 8. Poredbena morfologija: zamjenice
 9. Poredbena morfologija: glagol 1
 10. Poredbena morfologija: glagol 2
 11. Poredbena morfologija: glagol 3
 12. Sintaksa

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći nabrojati i okarakterizirati glavne jezične spomenike hetitskog jezika.
 2. Studenti će moći konjugirati pravilne glagole na hetitskom jeziku.
 3. Studenti će moći deklinirati pravilne imenice, pridjeve i zamjenice na hetitskom jeziku.
 4. Studenti će moći nabrojati glavne glasovne zakone i morfološke promjene kojima se hetitski razlikuje od ostalih indoeuropskih jezika.
Metode podučavanja
Predavanja i seminar.
Metode ocjenjivanja
Esej na dogovorenu temu (piše se kao pisani ispit).

Obavezna literatura
 1. Ranko Matasović, 2000. Kultura i književnost Hetita. Zagreb: MH.
 2. Theo van den Hout, 2011. The Elements of Hittite. Cambridge: CUP
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 20. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 24. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 25. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 29. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 31. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 32. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 33. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 34. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 35. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 36. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 37. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 38. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 39. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 40. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 41. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 42. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 43. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 44. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 45. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 46. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 47. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 48. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 49. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 50. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 51. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 52. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 53. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 54. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 55. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar