Naziv
Portugalske jezične vježbe 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
36747
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar