Naziv
Portugalske jezične vježbe 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS bodovi
3
Šifra
36750
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar