Naziv
Češka jezična kultura
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
64106
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Studenti će razumjeti i moći opisati osnovne pojmove teorije jezične kulture Praške škole, a u manjoj mjeri i pojmove iz nekoliko srodnih teorija (teorija minimalne intervencije, teorija upravljanja jezikom). Te će pojmove znati primijeniti u praktičnoj analizi i kritici javne jezične uporabe te ih dovesti u vezu s popularnim pojmovima kao što su 'jezična ispravnost', 'jezična primjerenost' i sl.
Sadržaj
 1. Jiří Haller - od purizma prema funkcionalnomu strukturalizmu
 2. Václav Ertl - prethodnik Praške škole
 3. Vilém Mathesius - elastična stabilnost
 4. Bohuslav Havránek - funkcionalna raslojenost književnoga jezika
 5. Roman Jakobson – kritičar ekstremnoga jezičnog purizma
 6. Jan Mukařovský – jezik književnosti
 7. Miloš Dokulil i Alois Jedlička – proaktivnost i sinkronijska dinamika
 8. František Daneš – dijalektičke tendencije u razvoju književnih jezika
 9. Fratnišek Daneš – vrijednosti i stavovi u jezičnoj kulturi
 10. Petr Sgall – općečeški
 11. Petar Vuković – češki pravopis
 12. Jozef Ružička – jezična kultura i slovačka jezična situacija
 13. František Čermák, Petr Sgall, Petr Vybíral – od književnoga prema standardnomu jeziku
 14. Václav Cvrček – koncepcija minimalne intervencije
 15. Jiří Neustupný – upravljanje jezikom

Ishodi učenja
 1. Student razumije i može opisati osnovne pojmove teorije jezične kulture Praške škole i nekoliko srodnih teorija
 2. Koncepte s kojima se upoznao student može primijeniti u praktičnoj analizi i kritici javne jezične upotrebe.
Metode podučavanja
Grupna rasprava o zadanim tekstovima. Jezična i sadržajna analiza eseja predanih tijekom semestra.
Metode ocjenjivanja
Ocjena iz kolegija temeljit će se na kvaliteti prinosa studenata u diskusijama na satu, na ocjenama iz esejâ predavanih tijekom semestra te na ocjeni iz završnoga eseja.

Obavezna literatura
 1. Vuković, Petar, ur. 2015. Jezična kultura. Program i naslijeđe Praške škole. Zagreb: Srednja Europa
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 21. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 24. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar