Naziv
Češka jezična kultura
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
64106
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Studenti će razumjeti i moći opisati osnovne pojmove teorije jezične kulture Praške škole, a u manjoj mjeri i pojmove iz nekoliko srodnih teorija (teorija minimalne intervencije, teorija upravljanja jezikom). Te će pojmove znati primijeniti u praktičnoj analizi i kritici javne jezične uporabe te ih dovesti u vezu s popularnim pojmovima kao što su 'jezična ispravnost', 'jezična primjerenost' i sl.
Sadržaj
 1. Jiří Haller - od purizma prema funkcionalnomu strukturalizmu
 2. Václav Ertl - prethodnik Praške škole
 3. Vilém Mathesius - elastična stabilnost
 4. Bohuslav Havránek - funkcionalna raslojenost književnoga jezika
 5. Roman Jakobson – kritičar ekstremnoga jezičnog purizma
 6. Jan Mukařovský – jezik književnosti
 7. Miloš Dokulil i Alois Jedlička – proaktivnost i sinkronijska dinamika
 8. František Daneš – dijalektičke tendencije u razvoju književnih jezika
 9. Fratnišek Daneš – vrijednosti i stavovi u jezičnoj kulturi
 10. Petr Sgall – općečeški
 11. Petar Vuković – češki pravopis
 12. Jozef Ružička – jezična kultura i slovačka jezična situacija
 13. František Čermák, Petr Sgall, Petr Vybíral – od književnoga prema standardnomu jeziku
 14. Václav Cvrček – koncepcija minimalne intervencije
 15. Jiří Neustupný – upravljanje jezikom

Ishodi učenja
 1. Student razumije i može opisati osnovne pojmove teorije jezične kulture Praške škole i nekoliko srodnih teorija
 2. Koncepte s kojima se upoznao student može primijeniti u praktičnoj analizi i kritici javne jezične upotrebe.
Metode podučavanja
Grupna rasprava o zadanim tekstovima. Jezična i sadržajna analiza eseja predanih tijekom semestra.
Metode ocjenjivanja
Ocjena iz kolegija temeljit će se na kvaliteti prinosa studenata u diskusijama na satu, na ocjenama iz esejâ predavanih tijekom semestra te na ocjeni iz završnoga eseja.

Obavezna literatura
 1. Vuković, Petar, ur. 2015. Jezična kultura. Program i naslijeđe Praške škole. Zagreb: Srednja Europa
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar