Naziv
Povijest filozofije - seminar: Hegelov sistem
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
184200
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Za Hegela je sistem ne samo jedina moguća forma prikaza onog istinitog u znanosti, nego se u njemu otkriva i bit onog apsolutnog u njegovom vlastitom kretanju i razvoju. Seminar se bavi izlaganjem osnova Hegelovog sistema, polazeći od njegovog prvog dijela, odnosi promišljajući strukturu logičkih kategorija u Hegelovoj znanosti logike. Među glavnim pitanjima koja će se u seminaru postaviti jest odnos logike i ostalih dvaju dijelova sistema, to jest kako se realna filozofija temelji u logici. Logika se u Hegela shvaća kao znanost ideje po sebi i za sebe, filozofija prirode kao znanost ideje u njezinom biti drugim, a filozofija duha je znanost ideje koja se je iz njezinoga biti drugim vratila u samu sebe. Posebna će se pažnja posvetiti filozofiji duha u njezinim trima stupnjevima: filozofija subjektivnog, objektivnog i apsolutnog duha, a na koncu će se tematizirati i Hegelovo poimanje i sistemsko mjesto povijesti filozofije.
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
studentsko seminarsko izlaganje na zadanu temu i zajednička rasprava povodom toga izlaganja, zajedničko čitanje i tumačenje Hegelovog teksta pod vodstvom nastavnika, rasprava i razgovor na osnovi proučenog teksta pod vodstvom nastavnika
Metode ocjenjivanja
pregled seminarskih radova i konzultacije između nastavnika i studenata o seminarskim radovima, praćenje seminarskog izlaganja, praćenje pripremljenosti studenata za seminar kroz tumačenje Platonovog teksta, raspravu i razgovor pod vodstvom nastavnika

Obavezna literatura
 1. Hegel, G. W. F., Enciklopedija filozofskih znanosti, Veselin Masleša, Sarajevo, 1987.
 2. Hegel, G. W. F., Fenomenologija duha, Naprijed, Zagreb, 2000.
 3. Hegel, G. W. F., Znanost logike I-II, Demetra, Zagreb 2003.
Dopunska literatura
 1. Beisner, F. C. (ed.), The Cambridge Companion to Hegel, Cambridge University Press, Cambridge, 1993.
 2. Hösle, W., Hegels System, Felix Meiner, Hamburg, 2014.
 3. Houlgate, S. – Baur, M. (ed.), A Companion to Hegel, Wiley – Blackwell, Malden – Oxford, 2011.
 4. Moyar, D. (ed.), The Oxford Handbook of Hegel, Oxford University Press, Oxford, 2017.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 21. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 24. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar