Naziv
Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
145587
Semestri izvođenja
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Naziv kolegija temelji se na činjenici da su filozofi o kojima je riječ svi, bez obzira na etničko podrijetlo (među njima ima i Arapa i Perzijanaca, a jedan od najvećih je Židov), svoja djela napisali na arapskome jeziku. Program kolegija predviđa niz predavanja koja obuhvaćaju: a) općenit uvod o povijesnom i društvenom kontekstu kad se u Arapa pojavljuje interes za filozofiju; b) niz od nekoliko glavnih tema kojima su se bavili arapski filozofi; c) što su o svakoj od tih tema rekli najveći arapski filozofi, u čemu su se razlikovali i kako su polemizirali; d) povezivanje i usporedba s europskom srednjovjekovnom filozofijom; e) osvrt na osobitost filozofijske dimenzije onoga što se oslanja na islamski misticizam i na neke vidove staroperzijske i indijske baštine a ima sve značajke filozofije odnosno teozofije, te odnos toga korpusa spram glavnog filozofskog korpusa, koji izrasta iz grčke filozofijske baštine. Glavnina kolegija posvećena je onoj filozofijskoj baštini koja se u islamu naziva falsafa, to jest ‘produkciji’ srednjovjekovnih muslimanskih mislilaca koje se još naziva i ‘arapskim peripatetičarima’ stoga što je osnova njihova filozofiranja klasični aristotelizam (s njegovim kasno-antičkim, helenističkim interpretacijama).
Sadržaj
 1. uvodne pretpostavke: grčko nasljeđe u arapskome kontekstu
 2. arapski jezik i filozofija
 3. religija i filozofija
 4. prvo počelo u arapskoj filozofiji
 5. stvorenost/nestvorenost svijeta u arapskoj filozofiji
 6. odnos boga i svijeta
 7. uzročnost – prvo počelo kao um ili kao volja
 8. filozofija politike
 9. ‘istočnjačka filozofija’ u islamu
 10. islamski misticizam
 11. utjecaj i odjeci arapske filozofije u Europi

Ishodi učenja
 1. stjecanje uvida u temeljni značaj arapske filozofije
 2. stjecanje uvida u bitnu sličnost između arapske i kršćanske/europske srednjovjekovne filozofije
 3. razumijevanje položaja arapske filozofije u cjelini povijesti filozofije
Metode podučavanja
studentsko seminarsko izlaganje na zadanu temu i zajednička rasprava povodom toga izlaganja, zajedničko čitanje i tumačenje odabranih tekstova pod vodstvom nastavnika, rasprava i razgovor na osnovi proučenog teksta pod vodstvom nastavnika
Metode ocjenjivanja
pregled seminarskih radova i konzultacije između nastavnika i studenata o seminarskim radovima, praćenje seminarskog izlaganja, praćenje pripremljenosti studenata za seminar kroz tumačenje odabranog teksta, raspravu i razgovor pod vodstvom nastavnika

Obavezna literatura
 1. Bučan, D., Uvod u arapsku filozofiju, Split, 2013.
Dopunska literatura
 1. Sharif, M., Historija islamske filozofije I. i II., Zagreb, 1988.
 2. Bučan, D., Kako je filozofija govorila arapski, Zagreb, 2009.
 3. Corbin, H., Historija islamske filozofije, Sarajevo, 1987.
 4. Haverić, T., Srednjovjekovno filosofijsko nazivlje u arapskom jeziku, Sarajevo, 1991.