Naziv
Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
145587
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Naziv kolegija temelji se na činjenici da su filozofi o kojima je riječ svi, bez obzira na etničko podrijetlo (među njima ima i Arapa i Perzijanaca, a jedan od najvećih je Židov), svoja djela napisali na arapskome jeziku. Program kolegija predviđa niz predavanja koja obuhvaćaju: a) općenit uvod o povijesnom i društvenom kontekstu kad se u Arapa pojavljuje interes za filozofiju; b) niz od nekoliko glavnih tema kojima su se bavili arapski filozofi; c) što su o svakoj od tih tema rekli najveći arapski filozofi, u čemu su se razlikovali i kako su polemizirali; d) povezivanje i usporedba s europskom srednjovjekovnom filozofijom; e) osvrt na osobitost filozofijske dimenzije onoga što se oslanja na islamski misticizam i na neke vidove staroperzijske i indijske baštine a ima sve značajke filozofije odnosno teozofije, te odnos toga korpusa spram glavnog filozofskog korpusa, koji izrasta iz grčke filozofijske baštine. Glavnina kolegija posvećena je onoj filozofijskoj baštini koja se u islamu naziva falsafa, to jest ‘produkciji’ srednjovjekovnih muslimanskih mislilaca koje se još naziva i ‘arapskim peripatetičarima’ stoga što je osnova njihova filozofiranja klasični aristotelizam (s njegovim kasno-antičkim, helenističkim interpretacijama).
Sadržaj
 1. uvodne pretpostavke: grčko nasljeđe u arapskome kontekstu
 2. arapski jezik i filozofija
 3. religija i filozofija
 4. prvo počelo u arapskoj filozofiji
 5. stvorenost/nestvorenost svijeta u arapskoj filozofiji
 6. odnos boga i svijeta
 7. uzročnost – prvo počelo kao um ili kao volja
 8. filozofija politike
 9. ‘istočnjačka filozofija’ u islamu
 10. islamski misticizam
 11. utjecaj i odjeci arapske filozofije u Europi

Ishodi učenja
 1. stjecanje uvida u temeljni značaj arapske filozofije
 2. stjecanje uvida u bitnu sličnost između arapske i kršćanske/europske srednjovjekovne filozofije
 3. razumijevanje položaja arapske filozofije u cjelini povijesti filozofije
Metode podučavanja
studentsko seminarsko izlaganje na zadanu temu i zajednička rasprava povodom toga izlaganja, zajedničko čitanje i tumačenje odabranih tekstova pod vodstvom nastavnika, rasprava i razgovor na osnovi proučenog teksta pod vodstvom nastavnika
Metode ocjenjivanja
pregled seminarskih radova i konzultacije između nastavnika i studenata o seminarskim radovima, praćenje seminarskog izlaganja, praćenje pripremljenosti studenata za seminar kroz tumačenje odabranog teksta, raspravu i razgovor pod vodstvom nastavnika

Obavezna literatura
 1. Bučan, D., Uvod u arapsku filozofiju, Split, 2013.
Dopunska literatura
 1. Sharif, M., Historija islamske filozofije I. i II., Zagreb, 1988.
 2. Bučan, D., Kako je filozofija govorila arapski, Zagreb, 2009.
 3. Corbin, H., Historija islamske filozofije, Sarajevo, 1987.
 4. Haverić, T., Srednjovjekovno filosofijsko nazivlje u arapskom jeziku, Sarajevo, 1991.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 21. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 24. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 30. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 32. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 33. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 34. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 35. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 36. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 37. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 38. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 39. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 40. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 41. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 42. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 43. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 44. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 45. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 46. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 47. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 48. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 49. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 50. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 51. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 52. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 53. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 54. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar