Naziv
Povijest Grčke i Rima I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
6
Šifra
117665
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij