Naziv
Povijest i paradigme američkih studija 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
6
Šifra
117845
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Cilj kolegija je upoznati polaznike s nastankom, predmetom istraživanja i metodološkom raznovrsnošću američkih studija od početaka do revizionističkih zahvata nastalih 60tih godina prošlog stoljeća. Uvodne sesije nastojat će odgovoriti na sljedeća pitanja: zašto i u kojemu kontekstu nastaju američke studije i na koje se načine njihovi pristupi razlikuju od ostalih disciplina kojima su predmet izučavanja društvo i kultura Sjedinjenih Američkih Država. Veći dio kolegija bit će posvećen proučavanju autora koji su utemeljili američke studije. U završnim sesijama nastojat će se sintetizirati čitanja odabranih tekstova, ukazati na ono što im je zajedničko ali isto tako podcrtati ona mjesta gdje se predložene paradigme razilaze. Na samom kraju ukazat će se na relevantnost tih paradigmi za razumijevanje SAD-a u prošlosti i sadašnjosti kao i na primjenljivost metoda i pristupa američkih studija u drugim prostorima i vremenima. Kolegij uključuje i predavanje i seminarski tip rada.
Sadržaj
 1. Povijest nastanka američkih studija. Metodologija američkih studija. Glavni predstavnici američkih studija: Perry Miller, Henry Nash Smith, Leo Marx, F.O. Matthiessen, Sacvan Bercovich, Alan Trachtenberg i drugi. Kritička valorizacija paradigmi kojima su se služili autori koji su utemeljili disciplinu.
 2. Američki studiji kao identitetski studiji, pitanje prostora i vremena
 3. Poslanje u divljini (Miller)
 4. Nacija prirode (Miller)
 5. Američki Adam
 6. Djevičanska zemlja (Smith)
 7. Pojam pograničnog područja
 8. Divlji zapad
 9. Poljoprivredno pogranično područje
 10. Stroj u vrtu (Marx)
 11. Most (Trachtenberg)
 12. Inkorporacija Amerike (Trachtenberg)
 13. Demokracija
 14. Pitanje američke iznimnosti
 15. Završna rasprava, predaja završnih radova i završni kolegij

Ishodi učenja
 1. objasniti društveno-povijesne obrasce SAD-a
 2. prepoznati i klasificirati specifičnosti odabranih književnih korpusa i pripadnih književnostilskih formacija Sjedinjenih Američkih Država
 3. provesti samostalno istraživanje odgovarajućih književnih i društvenih pojavnosti iz područja upisanog diplomskog studija
 4. interdisciplinarno pristupati rješavanju problemâ iz područja upisanog diplomskog studija u novim situacijama
Metode podučavanja
Predavanja i seminari. Samostalni rad studenata.
Metode ocjenjivanja
kontinuirana evaluacija

Obavezna literatura
 1. R.W. S. Lewis, The American Adam
 2. Sacvan Bercovith, The Puritan Origins of the American Self; The American Jeremiad
 3. Alan Trachtenberg, The Brooklyn Bridge
 4. Richard Slotkin, Regeneration through Violence
 5. Leo Marx, The Machine in the Garden
 6. Henry Nash Smith, Virgin Land: The American West as Symbol and Myth
 7. Perry Miller, Errand into the Wilderness
Dopunska literatura
 1. Castiglia, Christopher. Practices of Hope: Literary Criticism in Disenchanted Times, NYU P, 2017.
 2. Pfister, Joel. Surveyors of Customs: American Literature as Cultural Analysis. Oxford UP, 2016.
 3. Pfister, Joel. Critique for What? Cultural Studies, American Studies, Left Studies. Paradigm Publishers, 2006.
 4. Stipe Grgas, "American Studies as a Contemporary Disciplinary Practice." sic - a journal of literature, culture and literary translation, vol. 4, no. 2, 2014, doi: 10.15291/sic/2.4.huams.3.
 5. Stipe Grgas,Američki studiji danas: identitet, kapital, spacijalnost. Meandarmedia, 2015.
 6. Fuller, Randal. Emerson’s Ghosts: Literature, Politics, and the Making of Americanists. Oxford UP, 2007.
 7. Van Engen, Abram C. City on a Hill: A History of American Exceptionalism. Yale UP, 2020.
 8. Voelz, Johannes. Transcendental Resistance: The New Americanists and Emerson’s Challenge. Dartmouth, 2010.

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij