Naziv
Povijest judaističkih studija
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
147586
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Upoznati studente s razvojem židovskih identiteta u njihovim raznolikostima.
Sadržaj
 1. Introduction to the course: Terminology, periodization, historiography, geography
 2. Premodern Jewish identities
 3. Haskalah and emancipation: different contexts in Western and Central and Eastern Europe
 4. Fragmentation of Jewish identities in Central and Eastern Europe
 5. Shoah and Israel: Israel and Diaspora identities
 6. Israeli identities: multiplicity, complexity, clashes and cooperation
 7. American Jewish identities (literature, movies, food, Tikkun olam, Judaism as social justice)
 8. Charedim – reinvention of tradition and challenges of modernity
 9. Chabad – pursuing global Jewish identity
 10. Jewish education: Jewish integration and Jewish identity
 11. Academic Judaism as new Jewish identity: from Wissenschaft to contemporary Modern Orthodoxy
 12. Jewish internationalism. Israelization of Diaspora identities
 13. Jewish museums. Shoah museums. Heritage tourism
 14. Jewish identities in Croatia
 15. Conclusion

Ishodi učenja
 1. ovladati osnovnim znanjima o povijesnom razvitku predmodernih i modernih židovskih identiteta
 2. ovladati osnovnim znanjima o raznolikosti modernih židovskih identiteta u Izraelu i dijaspori i njihovoj međusobnoj uvjetovanosti
 3. informirati i usvojiti znanja o suvremenom razvoju metodologije
 4. dati svoj doprinos kritičkim osvrtom na jedan studij judaistike u svijetu danas
Metode podučavanja
Predavanja, zajednički rad na izvorima, mješovito e-učenje.
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad, ispit.

Obavezna literatura
 1. Cambridge History of Judaism. Volume 7. The Early Modern World, 1500–1815 (selected chapters)
 2. Cambridge History of Judaism. Volume 8. The Modern World, 1815–2000 (selected chapters)
 3. Burton Visotzky, David Fishman, From Mesopotamia To Modernity: Ten Introductions To Jewish History And Literature (Perseus, 1999): (selected chapters)
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar