Naziv
Povijest međunarodnog komunističkog pokreta
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
6
Šifra
131878
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Povijest komunističkog pokreta od marksističkih izvorišta, ruskog revolucionarnog modela i stvaranja Treće internationale (Kominterne) do raspada komunizma kao svjetskog sustava. Naglasak je na međunarodnom pokretu, ne toliko na povijesti pojedinih komunističkih režima, na ideologiji lenjinizma-staljinizma u međunarodnim okvirima, utjecaju velikodržavlja i nacionalizma, te posljedicama policentrizma i destaljinizacije.
Sadržaj
 1. Uvod u problematiku. Izvori marksizma, socijalistički pokret
 2. Ruski revolucionarni pokret; lenjinizam. Ruska revolucija.
 3. Kominterna u razdoblju revolucionarnog uzleta (1919.-1920.). Rascjepi u europskom socijalizmu i jedinstvena fronta (1921.-1923.).
 4. Razdoblje „relativne stabilizacije“ i trockistički izazov (1924.-1928.) Zaobilaženje kapitalizma u Trećem svijetu: „nacionalno i kolonijalno pitanje“.
 5. Klasa protiv klase“: staljinizacija Kominterne i uspon fašizma (1929.-1933.). Pučka fronta i Španjolski građanski rat (1934.-1939.).
 6. Vrhunac staljinizma i nacističko-sovjetski savez
 7. Veliki savez“ protiv Hitlera i raspuštanje Kominterne. Komunistički otpor i jugoslavenska revolucija.
 8. „Narodne demokracije“ u Istočnoj Europi (1944.-1953.). Revolucije u Kini i Vijetnamu; Korejski rat.
 9. Destaljinizacija, Mađarska revolucija i sovjetsko-kineski rascjep
 10. Revolucija u revoluciji“: dugi marš Fidela Castra. Vijetnam, Kulturna revolucija i nova ljevica.
 11. Reformni komunizam u Istočnoj Europi: Čehoslovačka, Mađarska i Jugoslavija. Kriza komunističkog sustava.
 12. Četiri modernizacije i perestrojka. Kontrarevolucija i revolucija: od Tijananmena do Kolovoške revolucije (1989.-1991.).
 13. Komunizam i nacionalizam. Komunistički stil.
 14. Was war der Kommunismus?
 15. Kolokvij

Ishodi učenja
 1. Razumijevanje komunizma kao međunarodnog pokreta
 2. Kontekstualiziranje međunarodnog komunističkog pokreta u hladnoratovske odnose
 3. Analiza rascjepa unutar komunističkih zemalja
 4. Razumijevanje značaja komunizma za međudržavne odnose u XX. stoljeću
 5. Razumijevanje Jugoslavenske specifične pozicije u komunističkom svijetu
Metode podučavanja
Predavanja, seminarski rad, analiza izvornih tekstova, itd.
Metode ocjenjivanja
Kolokvij i evaluacija rada na seminarima.

Obavezna literatura
 1. Robert V. Daniels, ur., A Documentary History of Communism and the World (Dokumentirana povijest komunizma i svijeta). (dijelovi)
 2. Archie, Brown. The Rise and fall od Communism.
 3. Karl Marx i Friedrich Engels, Komunistički manifest.
 4. V.I. Lenjin, Što da se radi?
 5. V.I. Lenjin, Dječja bolest „ljevičarenja“ u komunizmu.
 6. George Orwell, Kataloniji u čast.
Dopunska literatura
 1. Georgi Dimitrov, The Diary of Georgi Dimitrov (Dnevnik Georgi Dimitrova). (dijelovi)

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar