Naziv
Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
64125
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje s različitim koncepcijama historijsko-demografskog istraživanja na „makro“ i „mikro” razini.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje, definiranje cilja i sadržaja predmeta
 2. Problemsko predavanje:Zašto istraživati obiteljske strukture?
 3. Podjela izvornog gradiva, istraživačke upute i dogovor o dinamici prezentacija
 4. Predavanje: Temeljni pojmovi u istraživanju bračne zajednice
 5. Problemsko predavanje: Izabrani povijesnodemografski izvori – primjer istraživanja.
 6. Problemsko predavanje: Zanimljivi aspekti istraživanja nupcijaliteta Odnos dobne razlike među mladencima i dugovječnost
 7. Podjela zadataka za drugu fazu istraživanja
 8. Prezentacija 1. grupe studenata i diskusija
 9. Prezentacija 2. grupe studenata i diskusija
 10. Prezentacija 3. grupe studenata i diskusija
 11. Prezentacija 4. grupe studenata i diskusija
 12. Prezentacija 5. grupe studenata i diskusija
 13. Sumiranje stečenih spoznaja, određivanje standarda postignutog uspjeha i formativno ocjenjivanje.
 14. Zaključna diskusija uz evaluaciju postavljenih ciljeva
 15. Pripreme za ocjenjivačke aktivnosti

Ishodi učenja
 1. Upoznati metodologiju znanstvene analize i interpretacije.
 2. Ovladati vještinama konceptualizacije, organizacije i provedbe znanstvenog istraživanja.
 3. Kritički analizirati podatke iz demografske literature i izvora.
 4. naučiti prezentirati rezultate vlastitog istraživanja.
Metode podučavanja
Metoda izlaganja i tumačenja te individualnog rada studenata.
Metode ocjenjivanja
Kvaliteta i uspješnost izvedbe ovog kolegija temeljit će se na razvijanju sposobnosti potrebnih za suradničku interakciju i individualne aktivnosti studenata. Posebna će se pozornost posvetiti raspravljanju o primijenjenim metodama i strategijama istraživačkog rada te vještini usmenog i pismenog izražavanja. Pokazatelji uspješnosti nastave također su redovito pohađanje, aktivnost na nastavi, prosudba nastavnikova rada i uspjeh studenata na ispitu.

Obavezna literatura
 1. Wrtheimer-Baletić, Alica. 1999. Stanovništvo i razvoj. Zagreb: Nakladna kuća MaTe.
 2. Vekarić, Nenad (et al). 2000. Vrijeme ženidbe i ritam poroda: Dubrovnik i njegova okolica od 17. do 19. stoljeća. Zagreb-Dubrovnik: HAZU-Zavod za povijesne nanosti u Dubrovniku
 3. Stipetić, Vladimir; Vekarić, Nenad. 2004. Povijesna demografija Hrvatske. Zagreb-Dubrovnik: HAZU-Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku.
Dopunska literatura
 1. Nejašmiić, Ivo. 2008. Stanovništvo Hrvatske: demografske studije i analize. Zagreb: Hrvatsko geografsko društvo.
 2. Breznik, Dušan. 1972. Demografski metodi i modeli. Beograd: Institut društvenih nauka, Centar za društvena istraživanja
 3. Vranješ-Šoljan, Božena. 2009. Stanovništvo banske Hrvatske: Demografska slika Banske Hrvatske u kontekstu društveno-povijesnih promjena od 1850. do 1910. zagreb: Educa.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 7. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 16. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 25. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 27. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 28. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 29. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 30. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 31. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar