Naziv
Povijest, vrste i karakteristike ilustracije
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
170248
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj predmeta jest stjecanje temeljnih znanja o specifičnostima ilustracije kao medija, značaju ilustracije tijekom povijesti, promjenama u tehničkom, likovnom i sadržajnom aspektu. Studenti će steći vještine analitičkoga i kritičkoga pristupa ilustraciji u usmenom i pismenom obliku, razviti percepciju i senzibilitet prema specifičnostima medija. Poticati će se studente na raspravljanje o mogućim strategijama analize i interpretacije različitih medijskih i multimedijskih upotreba ilustracije, od tradicionalnih formi u knjigama, časopisima i plakatima, do primjera u elektronskim medijima. Usvojena znanja i vještine studenti će naučiti metodički i sadržajno prilagoditi potrebama struke.
Sadržaj
 1. Definiranje ilustracije i vrste ilustracije
 2. Knjižna ilustracija
 3. Novinska ilustracija
 4. Znanstvena ilustracija
 5. Ilustracija za djecu
 6. Ilustracija za digitalne medije
 7. Specifičnosti istraživanja ilustracije
 8. Ilustracija kroz povijest i njezina uloga danas
 9. Povijest ilustracije u Hrvatskoj
 10. Specifičnosti odnosa ilustracije i teksta. Tehnologija izrade ilustracije.
 11. Suvremena hrvatska ilustracija
 12. Prezentacije seminarskih radova I
 13. Prezentacije seminarskih radova II
 14. Prezentacije seminarskih radova III
 15. Prezentacije seminarskih radova IV

Ishodi učenja
 1. - definirati ključne pojmove vezane uz povijest, vrste i karakteristike ilustracije
 2. - protumačiti pristupe istraživanju ilustracije
 3. - steći vještine prepoznavanja rukopisa i karakteristike odnosa teksta i slike
 4. - analizirati i kritički vrednovati pojedina ilustrirana djela kao i ilustratorske opuse
 5. - analitički tumačiti ilustraciju unutar konteksta različitih medija
 6. - prezentirati usvojeno znanje u obliku seminarskih radova i seminarskih prezentacija
Metode podučavanja
-analiza ilustracije kao likovnog medija povezanog s likovnim umjetnostima tzv. visoke kulture i vizualnim komunikacijama -ikonografska analiza ilustracije -proširivanje istraživanja s drugim znanstvenim disciplinama koje se bave ilustracijom (za pisanje seminarskih radova i prezentacije)
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se seminarski rad i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Alan Male, Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, London 2017.
 2. Lewis: Book illustration, Grove Dictionary of Art, 2004.
 3. Michel Melot, Art of illustration, 1984.
 4. tekstovi koji se nalaze na sustavu Omega
Dopunska literatura
 1. Susan Doyle, Jaleen Grove, Whitney Sherman, History of Illustration, London/New York 2019.
 2. Joseph Hillis Miller, Illustration, Cambridge 1992.
 3. Nicholas Mirzoeff, An introduction to visual culture, London/New York, Routledge, 2009.
 4. Slika i riječ: uvod u povijesno-umjetničku hermeneutiku. Priredila Sonja Briski Uzelac. Preveo Milan Pelc. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1997.
 5. Chris Jenks (ur.), Vizualna kultura, Zagreb, Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 2002.
 6. Vera Horvat Pintarić, Oslikovljena riječ, u: Kritike i eseji, Zagreb 2012, str. 302-327.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 14. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 15. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 16. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 19. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 22. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 28. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar