Naziv
Praktikum stare povijesti II.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
6
Šifra
124411
Semestri
ljetni
Satnica
Vježbe u praktikumu
60

Cilj
Upoznati praksu istraživanja stare povijesti i okušati se u njoj. Razviti vještine neophodne za kompetentan rad na području stare povijesti.
Sadržaj
 1. Pristup problematici, struktura kolegija, predviđeni radovi i zadatci
 2. Kolegijni i slikovni izvori: definicija i primjeri. Arheološki muzej, Muzej grada Zagreba, Muzej Mimara
 3. Putevi i komunikacije u prapovijesti i antici hrvatskog povijesnog prostora
 4. Arhivski podaci za terensko istraživanje: povezivanje. Privatni zapisi, katastarska i muzejska dokumentacija
 5. Arhivski podaci za terensko istraživanje: povezivanje. Privatni zapisi, katastarska i muzejska dokumentacija
 6. Antička aglomeracija kao povijesni izvor: primjer Andautonije
 7. Autohtona aglomeracija s kontinuitetom u antici kao povijesni izvor - primjer Viničice
 8. Autohtona aglomeracija s kontinuitetom u antici kao povijesni izvor - primjer Viničice
 9. Autohtona aglomeracija s dijakronim kontinuitetom kao povijesni izvor (primjer lokalitet koji znanstveno istražuju kolegijni nastavnici u tom trenutku)
 10. Autohtona aglomeracija s dijakronim kontinuitetom kao povijesni izvor (primjer lokalitet koji znanstveno istražuju kolegijni nastavnici u tom trenutku).
 11. Istraživanje povijesti sekundarne naseobinske aglomeracije s kontinuitetom (primjer lokalitet koji znanstveno istražuju kolegijni nastavnici u tom trenutku).
 12. Istraživanje povijesti sekundarne naseobinske aglomeracije s kontinuitetom (primjer lokalitet koji znanstveno istražuju kolegijni nastavnici u tom trenutku).
 13. Formuliranje istraživačkog pitanja za pokusno samostalno istraživanje iz stare povijesti, oblikovanje programa rada
 14. Pokusni samostalni istraživački rad
 15. Prezentacija studentskih radova, završni razgovor

Ishodi učenja
 1. upoznati prakse istraživanja stare povijesti
 2. razvijati vještine neophodne za kompetentan rad na području stare povijesti
 3. sudjelovati u konkretnim terenskim istraživanjima
 4. razvijati sposobnost razumijevanja materijalnih izvora
 5. razvijati vještine primarne obrade pokretnih nalaza s protohistorijskih i antičkih nalazišta (čišćenje, razvrstavanje, dokumentiranje)
 6. upoznavanje tehnika i metoda arheološkog istraživanja u svrhu dopunjavanja metoda istraživanja stare povijesti
Metode podučavanja
Prožimanje znanstvenih istraživanja nastavnika Katedre s praktičnim radom sa studentima. Uključivanje studenata u praktična istraživanja i projekte. Praktični rad studenata na konkretnim segmentima istraživanja: priprema, rad na nalazištu, obrada nalaza, pregled terena, mapiranje, upravljanje terenskim informacijama, klasifikacija, organizacija i distribucija prikupljenih podataka.
Metode ocjenjivanja
Nema formalnog ispita. Valorizira se se aktivnost tijekom vježbi i terenske nastave: motiviranost, točnost, predanost, uspješnost u izvršavanju zadataka, kakvoća rada na vlastitom pokusnom istraživanju.

Obavezna literatura
 1. P. DREWET, Field Archaeology. An Introduction, London and New York 2011, Routledge
 2. Stotinu hrvatskih arheoloških nalazišta, ur. A. DURMAN, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža 2006
 3. Povijest u kršu. Alpium illyricarum studia I, FF Press, Zagreb 2008. ur. B. Olujić
 4. A. MUSIĆ, N. MAJNARIĆ, Nacrt grčkih i rimskih starina, Zagreb: Nakladni odjel hrvatske državne tiskare 1942 (Reprint: Zagreb: Ex libris 2002);
 5. K. RAC, Život starih Grka [Knjižnica za klasičnu starinu Matice hrvatske 6], Zagreb: Matica hrvatska 1902
 6. C. RENFREW, P. BAHN, Archaeology: Theories, Methods and Practice, London: Thames aned Hudson 2004;
 7. P. BARKER, Tehnike arheološkog iskopavanja, Split: Muzej hrvatskih arheoloških spomenika 2000
 8. Hrvatski arheološki godišnjak (sva godišta), Ministarstvo kulture RH
Dopunska literatura
 1. Alte Kulturen ans Licht gebracht, ur. R. PÖRTNER, Herrsching: Manfred Pavlak 1989
 2. Stotinu hrvatskih arheoloških nalazišta, ur. A. DURMAN, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža 2006
 3. V. GORTAN, Nacrt rimskih državnih starina, Zagreb: Filozofski fakultet 1962
 4. Alte Kulturen ans Licht gebracht, ur. R. PÖRTNER, Herrsching: Manfred Pavlak 1989

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij