Naziv
Prevođenje književnih tekstova 2
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS
3
Šifra
125419
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj je osposobiti studente za samostalno prevođenje književnih tekstova (proza, drama, lirika) s mađarskog na hrvatski.
Sadržaj
 1. Uvodni razgovor: ssadržaj kolegija, ciljevi, ishodi, studentske obaveze, način vrednovanja.
 2. Analiza prijevoda, prevođenje na satu.
 3. Analiza prijevoda, prevođenje na satu
 4. Analiza prijevoda, prevođenje na satu
 5. Analiza prijevoda, prevođenje na satu
 6. Analiza prijevoda, prevođenje na satu
 7. Analiza prijevoda, prevođenje na satu
 8. Analiza prijevoda, prevođenje na satu
 9. Analiza prijevoda, prevođenje na satu
 10. Analiza prijevoda, prevođenje na satu
 11. Analiza prijevoda, prevođenje na satu
 12. Analiza prijevoda, prevođenje na satu
 13. Analiza prijevoda, prevođenje na satu
 14. Analiza prijevoda, prevođenje na satu
 15. Ponavljanje i sistematiziranje

Ishodi učenja
 1. Samostalno analizirati i interpretirati polazišni tekst na izvornom jeziku te izabrati prikladne postupke i strategije pri njegovu prevođenju.
 2. Služiti se rječnicima, referentnim djelima, bazama podataka te drugim pomagalima potrebnim u procesu prevođenja.
 3. Ojektivno analizirati i vrednovati tuđi i vlastiti prijevod.
 4. Analizirati i argumentirati vlastita prijevodna rješenja služeći se primjerenim metajezikom.
Metode podučavanja
rad na tekstu
Metode ocjenjivanja
redovito i aktivno sudjelovanje na nastavi

Obavezna literatura
 1. Pranjković, I., Silić, J., Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta, Školska knjiga, Zagreb, 2007.
 2. Jozić, Ž. (ur.): Hrvatski pravopis, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2014.
 3. Nataša Pavlović, Uvod u teorije prevođenja. Zagreb: Leykam international, 2015.
Dopunska literatura
 1. Umberto Eco, Otprilike isto. Iskustva prevođenja. Zagreb: Algoritam, 2006.
 2. Andrić Edit, Fordítás- kritika prevoda. Újvidék, 2017.

Izborni predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar